Santiago Niño Becerra: “Una Catalunya independent o amb veritable autonomia financera s’hauria pogut defensar molt millor del coronavirus”

“Espanya ho té molt més difícil per afrontar la crisi després de la pandèmia: seran les economies amb una elevada productivitat les que la superaran millor”