Dimarts, 3 d'agost de 2021 - Edició 1104
La República

Una setantena d’advocats impulsen un manifest en contra de la penalització de les injúries a la corona

Dies abans del macrojudici del 29 d’octubre a l’Audiència Nacional espanyola contra els 16 acusats de cremar fotografies dels reis a Girona, un grup inicial d’una setantena d’advocats d’arreu dels Països Catalans han fet públic un manifest en què denuncien la sobreprotecció penal de la família reial espanyola difícilment compatible amb l’article 14 de la mateixa constitució espanyola que parla de la igualtat entre els ciutadans.

També argumenten que en tant que la monarquia és una institució que es transmet de forma hereditària i que mai ha estat sotmesa a referèndum, ha d’estar exposada a la crítica política expressada públicament.

I per últim asseguren que els articles del codi penal referits a les injúries a la corona constitueixen una limitació directa de l’exercici dels drets fonamentals a la llibertat ideològica i a la llibertat d’expressió de les ciutadanes.

Redacció
Redacció 11/10/2008

Manifest per la despenalització de les injúries a la corona

El codi penal espanyol, als articles 490 i 491, estableix com a delictes les injúries a la família reial espanyola. Aquests preceptes constitueixen un tipus penal especial del delicte d’injuries comú previst als article 208 i 209. Aquesta especialitat es tradueix en una major penalitat respecte de les injuries considerades greus i la tipificació com a delicte de les injuries lleus (que no existeixen al tipus comú ja que són considerades falta a l’article 620.2). D’altra banda, aquests preceptes despleguen la seua protecció respecte de tota la família reial i no únicament respecte del Cap de l’Estat. Davant l’existència d’aquest articles a la legislació penal, les sotasignats, juristes i professionals de l’advocàcia, MANIFESTEM:

1er. Que aquests preceptes exerceixen una sobreprotecció penal de la família reial espanyola, difícilment compatible amb el dret fonamental a la igualtat que estableix l’article 14 de la Constitució espanyola i també amb un estat democràtic.

2on. Que la corona, en tant que institució que ostentat la comandància de l’Estat, càrrec que es transmet de forma hereditària i que mai ha estat sotmesa a referèndum, ha d’estar exposada a la crítica política expressada públicament, entenent per aquesta també els actes de rebuig a la institució monàrquica.

3r. Que aquests articles constitueixen una limitació directa de l’exercici dels drets fonamentals a la llibertat ideològica i a la llibertat d’expressió de les ciutadanes, i sovint són utilitzats per condemnar determinades opinions polítiques, convertint-se en vertaders delictes d’opinió, difícilment encaixables dintre d’un estat democràtic que propugna valors com la llibertat i el pluralisme polític.

Es per això que manifestem el nostre rebuig a l’existència d’aquests tipus delictius i instem a les autoritats legislatives a la despenalització de les injúries a la corona.