Dimecres, 23 de juny de 2021 - Edició 1063
La República

Un estudi sobre absentisme escolar recomana sancionar els pares que no duguin els fills a l’institut

Un estudi elaborat per la Universitat de Girona, a petició de la delegació del Govern, apunta com a mesura per combatre l’absentisme escolar sancionar les famílies que no es responsabilitzin que els seus fills vagin a l’institut. Segons exposa l’estudi, alguns dels agents socials entrevistats creuen que seria efectiu designar un ens superior –es cita la Fiscalia- que obligui als pares a responsabilitzar-se de l’escolarització dels fills i proposen crear una llei o normativa que sancioni les famílies que no compleixen amb aquesta obligació. Ara bé, els investigadors alerten del buit legal que existeix a l’hora de definir el concepte d’absentisme escolar i demanen a l’administració que defineixi què s’entén per absentisme i quins graus pot tenir. ‘Sense aquesta definició normativa no es podran establir sancions’, ha alertat un dels investigadors, Ferran Casas.

Redacció
Redacció 13/12/2007

L’estudi ha detectat 657 casos d’absentisme escolar –de diferent grau- als centres de secundària de la demarcació durant el curs 2005-2006, el què representa un percentatge de casos d’absentisme d’entre el 0,32% i el 18,42%.

Segons l’estudi, aquesta no assistència a classe es dóna pràcticament igual entre nois i noies i el curs que més la pateix és el tercer d’ESO. Per nacionalitats, l’estudi recull que els alumnes de l’estat espanyol són el què més falten a classe (64,8%), un 11,6% són magrebins, un 6,2% són sudamericans, un 3,3% d’ètnia gitana i el 14,1% restant fa referència a altres nacionalitats com la romanesa o la gambiana.