Diumenge, 1 d'agost de 2021 - Edició 1102
La República

Treure’s una llicència de caça a Catalunya i poder-la utilitzar a Extremadura, la clau per a sortir de la crisi

El PSOE es presentarà a les eleccions municipals del 22 de maig amb un manifest electoral aprovat durant aquest cap de setmana a Saragossa en què aposta obertament perquè les comunitats autònomes ‘harmonitzin serveis’ i ‘comparteixin recursos’ amb el pretext de reduir la despesa pública espanyola. No es tracta de recentralitzar per recentralitzar, sinó que es tracta d”harmonitzar’ per poder superar la crisi. Així, des del punt de vista socialista, una mesura clau perquè l’economia espanyola es recuperi serà que totes les autonomies fixin uns criteris comuns perquè els permisos i llicències de caça, pesca o activitats esportives emesos en una comunitat acabin sent vàlids a tota la resta.

Redacció
Redacció 30/01/2011

Aquest és un dels trenta punts que el PSOE ha aprovat durant la convenció i que mirarà d’aplicar després del 22 de maig si governa. Entre d’altres aspectes, també demana a les comunitats que estableixin un sistema compartit d’avaluacions educatives i que unifiquin les clàusules de contractació i concert de serveis públics, així com que concertin un ‘marc normatiu mínim comú’ en matèries com els horaris comercials.

El document que surt de Saragossa recorda a les comunitats que és moment de ‘sumar forces’ per ‘assegurar la sostenibilitat de la xarxa de prestacions i serveis públics’ i per aquest motiu els demana que promoguin ‘sistemes de col·laboració interadministrativa’ que permetin ‘estalviar costos, racionalitzar el creixement i aprofitar a fons les capacitats específiques de cada comunitat autònoma per millorar la vida dels ciutadans’.

Homogeneïtzació de competències
Un primer paquet de mesures aposta per ‘reforçar’ el sistema educatiu i la ‘igualtat d’oportunitats’ creant ‘un sistema compartit d’avaluacions’ i un nou programa de formació per als professors. També reclama de les comunitats que signin acords entre elles per a l’atenció dels ciutadans que es traslladin entre territoris, incloent-hi la possibilitat que accedeixin al centre sanitari més pròxim independentment de si es troba a la seva comunitat. Aquesta cooperació s’hauria d’estendre a àmbits com l’atenció a les víctimes de la violència de gènere o les prestacions socials.

En matèria d’ocupació, el manifest aposta per la signatura d’un acord entre l’Estat i les comunitats per transformar els programes de formació i adequar-los a les noves necessitats del mercat de treball. En aquest mateix àmbit aposta per un programa comú de serveis d’ocupació per a menors de 25 anys que no estudiïn ni treballin, i per una ‘coordinació efectiva’ de la xarxa d’oficines d’ocupació.

Pel que fa a l’administració, el document aposta per la ‘concertació’ dels programes d’impuls d’inversions en I+D+I i de les mesures de suport a les iniciatives empresarials. També per la creació d’acords entre autonomies que ‘propiciin’ un ‘marc normatiu mínim comú a totes les administracions en aquells àmbits d’especial interès per a l’actuació empresarial’, com per exemple les llicències d’obertura, els horaris comercials i les normes de protecció dels consumidors.