Dijous, 5 d'agost de 2021 - Edició 1106
La República

Treball autoritza a Seat la suspensió temporal de contractes

El Departament de Treball ha autoritzat parcialment a Seat la suspensió temporal de contractes sol·licitada el passat 3 d’octubre, en entendre que les causes productives al·legades amb l’objectiu d’adaptar el ritme de fabricació d’automòbils a la baixada de vendes dels darrers mesos, així com a la correcció a la baixa de les previsions de vendes, justifiquen l’adopció d’aquesta mesura. Treball estableix que l’empresa ha de garantir que els treballadors que tinguin un saldo favorable d’hores de treball l’esgotin abans de passar a la situació de suspensió temporal.

Amb aquesta resolució Treball autoritza l’empresa automobilística a procedir a la suspensió temporal dels contractes de 750 treballadors durant 50 dies, entre novembre i desembre de 2008; de 1.969 treballadors durant 5 dies, entre novembre i desembre de 2008; de 1.783 treballadors durant 19 dies, entre novembre i desembre de 2008; i de 750 treballadors durant 212 dies, entre gener i juliol de 2009.

Redacció
Redacció 06/11/2008

Treball, però, obliga Seat a dur a terme la suspensió garantint que aquells treballadors que tinguin un saldo positiu d’hores envers l’empresa –sumant el compte d’hores col·lectiu, els dies de jornada industrial pendents de gaudir i el seu compte d’hores personal-, esgotin aquest saldo abans de passar a tenir el seu contracte suspès temporalment. La situació dels treballadors serà de suspensió temporal del seu contracte amb dret a percebre prestacions de desocupació, a més del complement previst al Pla Social.

Per reduir l’impacte de l’expedient, l’empresa s’ha compromès, entre d’altres mesures, a complementar la prestació d’atur que rebran els treballadors fins assolir un 80% del seu sou. D’altra banda, les suspensions temporals es duran a terme, en la mesura del possible, amb treballadors que s’hi apuntin voluntàriament. També s’establirà un sistema de rotació dels treballadors amb el contracte en suspensió, per reduir el temps que cada treballador individualment passa en aquesta situació, que no superarà els dos mesos.

Per evitar que les suspensions de contractes perjudiquin les expectatives sobre la pensió de jubilació dels treballadors més grans, no se suspendran els contractes dels treballadors majors de 53 anys. De la mateixa manera, quedaran exclosos de l’expedient els treballadors que portin menys d’un any a l’empresa, per evitar que hi hagi persones amb el contracte en suspensió i sense rebre prestació d’atur.