Dimecres, 22 de setembre de 2021 - Edició 1154
La República

Avui comença de nou el pagament de les ajudes de renda mínima

Els beneficiaris de la Renda Minima d’Inserció (RMI) tornaran a cobrar-la via transferència bancària a partir d’aquest dijous 1 de setembre. Segons ha informat la Comissió Interdepartamental de la RMI, el pagament es realitzarà a través del sistema habitual de transferència bancària a les persones que han cobrat/ingressat el taló del mes de juliol i continuïn complint amb els requisits. Pel que fa a les persones que no han percebut el xec nominal del juliol, la prestació no s’abonarà fins que es comprovi la incidència per la qual no s’ha pogut cobrar el xec. En cas que el motiu sigui per irregularitats, es procedirà a obrir un expedient de suspensió i/o extinció de la prestació. Depenent de l’entitat bancària-en un nombre reduït de casos-, el pagament es pot produir entre el dia 1 i el dia 5 de setembre, a causa del ‘necessari control d’incidències dels talons no cobrats i retornats del mes de juliol’, ha informat el Departament d’Empresa i Ocupació a través d’un comunicat. 

Redacció
Redacció 01/09/2011

D’altra banda, als perceptors que durant el mes d’agost, fruït de les mesures de control i seguiment, han notificat un canvi de domicili, s’abonarà la prestació tan bon punt es contrasti la informació disponible i un cop regularitzades les seves dades a l’expedient. Als col·lectius més vulnerables i/o tutelats, informa el Departament, se’ls farà la transferència el dia 1 de setembre a l’entitat que els tutela i en gestiona la prestació. 

En el comunicat, el Departament d’Empresa i Ocupació també recorda que, en aplicació de l’article 62 de Modificació de la Llei 10/1997 que estableix la Llei 7/2011 de 27 de juliol de Mesures Fiscals i Financeres, el còmput total de la prestació econòmica, juntament amb l’import dels ajuts complementaris, no podrà superar el salari mínim interprofessional, ‘motiu pel qual es procedirà a regularitzar els expedients afectats’, resa el comunicat. 

La Xarxa de Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària disposaran de la informació necessària per atendre als usuaris de l’RMI mitjançant els Serveis Territorials i els tècnics del Programa de la RMI del Departament de Benestar Social i Família i el Departament d’Empresa i Ocupació.

La Generalitat ha procedit a informar als Ajuntaments, Entitats Socials, i altres agents vinculats al Programa de tot aquest procediment de pagament previst per a la prestació del mes d’agost.

 

Avui comença de nou el pagament de les ajudes de renda mínima

Els beneficiaris de la Renda Minima d’Inserció (RMI) tornaran a cobrar-la via transferència bancària a partir d’aquest dijous 1 de setembre. Segons ha informat la Comissió Interdepartamental de la RMI, el pagament es realitzarà a través del sistema habitual de transferència bancària a les persones que han cobrat/ingressat el taló del mes de juliol i continuïn complint amb els requisits. Pel que fa a les persones que no han percebut el xec nominal del juliol, la prestació no s’abonarà fins que es comprovi la incidència per la qual no s’ha pogut cobrar el xec. En cas que el motiu sigui per irregularitats, es procedirà a obrir un expedient de suspensió i/o extinció de la prestació. Depenent de l’entitat bancària-en un nombre reduït de casos-, el pagament es pot produir entre el dia 1 i el dia 5 de setembre, a causa del ‘necessari control d’incidències dels talons no cobrats i retornats del mes de juliol’, ha informat el Departament d’Empresa i Ocupació a través d’un comunicat. 

Redacció
Redacció 01/09/2011

D’altra banda, als perceptors que durant el mes d’agost, fruït de les mesures de control i seguiment, han notificat un canvi de domicili, s’abonarà la prestació tan bon punt es contrasti la informació disponible i un cop regularitzades les seves dades a l’expedient. Als col·lectius més vulnerables i/o tutelats, informa el Departament, se’ls farà la transferència el dia 1 de setembre a l’entitat que els tutela i en gestiona la prestació. 

En el comunicat, el Departament d’Empresa i Ocupació també recorda que, en aplicació de l’article 62 de Modificació de la Llei 10/1997 que estableix la Llei 7/2011 de 27 de juliol de Mesures Fiscals i Financeres, el còmput total de la prestació econòmica, juntament amb l’import dels ajuts complementaris, no podrà superar el salari mínim interprofessional, ‘motiu pel qual es procedirà a regularitzar els expedients afectats’, resa el comunicat. 

La Xarxa de Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària disposaran de la informació necessària per atendre als usuaris de l’RMI mitjançant els Serveis Territorials i els tècnics del Programa de la RMI del Departament de Benestar Social i Família i el Departament d’Empresa i Ocupació.

La Generalitat ha procedit a informar als Ajuntaments, Entitats Socials, i altres agents vinculats al Programa de tot aquest procediment de pagament previst per a la prestació del mes d’agost.