Dissabte, 7 de Desembre de 2019 - Edició 499
La República

Si a Madrid no ho fan bé, la directiva europea pot acabar amb el foc de les festes populars

L’ombra de la directiva europea del foc torna a sembrar la por a les associacions de diables, a les grans comissions de festes populars on els espectacles pirotècnics en són la base i, evidentment, a la ciutadania. En aquest article intentarem explicar en què consisteix exactament aquesta directiva, quins problemes crea, quines solucions hi ha i, el més important de tot, si realment acabarà amb algunes de les festes més nostrades dels Països Catalans. Per començar, us hem de dir que, ara mateix, qui podria ser el màxim responsable d’eliminar el foc de les festes és el Govern espanyol. Intentem, per tant, treure’n l’entrellat de tot plegat!

Redacció
Redacció 10/07/2009

La directiva 2007/23/CE

La Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu i del Consell detalla i regula qualsevol acte relacionat amb pirotècnia i foc.
Per començar, sobre la venda al mercat d’articles pirotècnics, es refereix a la comercialització dels articles pirotècnics per tota la UE i té per objecte harmonitzar les normes existents, amb l’objectiu de garantir la lliure circulació, alhora que s’assegura la protecció dels consumidors i professionals. Per a aconseguir aquests objectius, la directiva estableix unes obligacions en els fabricants, importadors i distribuïdors pel que fa a la fabricació i comercialització d’aquests productes. Aquestes obligacions afecten específicament a les característiques de funcionament, qualitat i seguretat, com també a l’etiquetatge i la informació que s’ofereix al consumidor.

La Directiva fa una categorització dels articles pirotècnics en funció de la seva utilització, finalitat o nivell de perillositat.

La Directiva estableix unes edats mínimes per a la venda d’artificis i articles pirotècnics en cadascuna de les categories.

La Directiva obliga als fabricants a classificar els artificis de pirotècnia segons les categories previstes i estableix unes condicions per a cada categoria. Entre aquestes està la distància de seguretat, que varia entre 1 i 15 metres. No obstant això, en tots els casos, el mateix text de la Directiva assenyala que ‘la distància de seguretat podrà ser inferior, si cap’. El text de la directiva, com també la resta de documents generats durant tot el procés, és públic i de lliure accés a Internet, a través del portal Eur-lex. Des d’aquest portal es pot consultar tota la normativa comunitària.

El vot dels catalans

Cinc dels set eurodiputats catalans que hi havia a l’Eurocambra van donar suport a la directiva d’articles pirotècnics que L’informe Hasse Ferreira es va aprovar per 572 vots a favor, 25 en contra i 6 abstencions. Aquell 30 de novembre del 2006, els parlamentaris del PSC a l’Eurocambra, Maria Badia i Raimon Obiols, el d’ICV, Raül Romeva, el del PP, Alejo Vidal-Quadras, i el que llavors ocupava l’escó d’ERC, Bernat Joan, van votar a favor de l’informe Hasse Ferreira. Només l’eurodiputat de CiU, Ignasi Guardans, i el socialista Josep Borrell, que aleshores presidia el Parlament Europeu, no van votar.

Per què un sí?

L’eurodiputat d’ICV, Raúl Romeva, va manifestar durant la campanya a les europees que la directiva europea sobre pirotècnia admet com excepcions algunes festes populars o tradicionals, com podrien ser ‘La Patum’ de Berga o els ‘correfocs’ i els ‘diables’. Segons va explicar, el seu grup hi va donar suport perquè excloïa determinats actes populars. Per això, ara la tasca és del Congrés dels Diputats i del Ministeri d’Indústria, perquè elabori ‘correctament’ una transposició que possibiliti aquestes exclusions.

La clau: una bona transposició

Ara és el torn del govern espanyol que haurà de suavitzar abans del 4 de gener del 2010 la directiva perquè no es posin en perill els correfocs i la Patum. Ho ha de fer a través d’una transposició. En tots els casos que es regulen, la mateixa Directiva dóna potestat als Estats membres perquè, a l’hora de fer la transposició, puguin modificar els articles jurídics. En termes jurídics el que ara ha de fer Madrid és regular, a partir de la directiva europea, quines festes i quins actes podran tenir espais pirotècnics i foc al carrer. La legislació, doncs, depèn ara del Ministeri d’Indústria

Si Madrid no fa el que toca…

Ara fa uns mesos, el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manel Camós, va explicar que el govern espanyol ‘no cometrà l’error de limitar o pertorbar’ els correfocs i la Patum de Berga i va afirmà que suavitzarà normativa.

Segons denuncia Esquerra, el reglament fet pel Ministeri d’Indústria no assoleix el conjunt de les peticions fetes pel Govern català i per les associacions relacionades amb la cultura del foc.

En aquest reglament, s’afirma que totes les activitats queden sota la intervenció administrativa de l’Estat, fet que significa no reconèixer les competències de les comunitats en matèria de patrimoni, espectacles, activitats recreatives i grups de foc.

Esquerra qüestiona que no s’hagi acceptat incloure que, en el cas de les activitats tradicionals, els artificis de pirotècnia no estiguin subjectes a les disposicions del reglament, d’igual manera que només s’hagi acceptat que els artificis de pirotècnia de les festes populars no estiguin subjectes al reglament si qui els dispara assumeix que ho fa per al seu propi ús, la qual cosa deixaria les entitats en total indefensió davant de possibles incidents.

Altres qüestions relacionades amb la manera com es reglamenten les autoritzacions de les activitats culturals del foc, traslladant-ne la demanda als mateixos grups de foc com a organitzadors, quan en realitat són els ajuntaments qui en tenen cura, més enllà de fer palesa una involució autonòmica en deixar els ajuntaments de ser competents per organitzar les festes, deixant en mans de la Delegació de Govern el permetre la celebració de les festes de foc.

Respostes

Si el passat 8 de febrer del 2009 hi hagué una espectacular concentració de rebuig de la directiva europea a Berga, població emblemàtica ja que alberga les festes de la Patum, diferents organitzacions de diables, federacions i grups pirotècnics ja han anunciat que hi haurà mobilitzacions si finalment el Ministeri d’Indústria no regula la directiva per tal de salvar les festes populars dels Països Catalans.

Esperem, doncs, que finalment ningú s’hagi de manifestar.

Relacionats