Divendres, 31 de març de 2023 - Edició 1709
La República

País Valencià, territori de barracons escolars

Per al pròxim curs 2007-08, la previsió és d’uns 7.500 estudiants més, xifra que pot seguir augmentant una vegada començades les classes per la incorporació tardana de nens immigrants. La Conselleria d’Educació ha programat habilitar 301 unitats més per al nou curs. La mesura, que es porta a terme des de fa diversos anys amb variacions, s’adopta davant la demanda d’escolarització en els centres públics i la falta de places suficients pel que cal crear aules provisionals.

Redacció 13/08/2007

Davant del creixement d’alumnes i de la falta d’espai, al País Valencià els centres d’educació requereixen en ocasions la instal•lació d’aules prefabricades en els denominats barracons. Moltes unitats habilitades al País Valencià aniran a parar a aules provisionals; a aquestes caldrà sumar les de centres en obres i les cròniques. Dades de juny, preveien per al 2007-08 un miler de barracons on continuaran estudiant uns 20.000 escolars valencians.

La setmana passada a Castelló havia 300 aules prefabricades. La Federació d’Ensenyament de CC OO matisa que les aules prefabricades “no són bones o dolentes si la durada és temporal fins a la nova construcció. No passa de ser un mal necessari durant dos o tres cursos. En altres casos assenyala la necessitat de construir un nou centre” . Una dada que observen en aquest sindicat és que la major demanda de matrícula ja no es deu, únicament, a l’augment d’alumnat immigrant -que, per altra banda, es desaccelera- sinó al repunt de la natalitat. De fet, on més unitats s’habiliten és en l’Educació Infantil, amb 164 grups més. En ESO, amb 20, són menys les unitats perquè en aquest nivell encara no s’ha deixat notar el nou creixement de la natalitat. En cant a l’alumnat immigrant, segons les dades d’Educació, continua augmentant però no a la mateixa velocitat que fa cinc o sis anys. Mentre que en el curs 1997-98, l’increment va anar de 5.756 nens i un any després, de 1.978 (34%), en el 2001-02 va arribar a 12.962 (85%). En els següents exercicis va ser creixent: en el 2002-03, va anar de 12.155 (43%); en 2003-04, de 11.423 (28%) i, a partir d’aquí, ha anat disminuint a pesar d’augmentar. Al setembre passat, la xifra d’alumnat immigrant va anar de 3.112 més, només un 5%, respecte a l’any anterior encara que al llarg del curs va pujar fins al 15%. En total, estudien 81.900 nens provinents estrangers.