Diumenge, 13 de juny de 2021 - Edició 1053
La República

Neix l’Agència Tributària catalana amb la voluntat de gestionar en el futur “tots” els impostos que es recapten al Principat

Els grups tripartit i CiU han aprovat conjuntament, i amb el vot en contra de PP i C’s, la llei de creació de l’Agència Tributària de Catalunya com l’organisme que gestionarà “els tributs propis de la Generalitat i els cedits totalment per l’Estat” i que, en una següent fase, “pot assumir, per delegació, la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els altres impostos de l’Estat recaptats a Catalunya”.  Amb dades corresponents als pressupostos per al 2007, aquest organisme recaptaria 6.692,4 milions d’euros, un 39,6% dels actuals ingressos tributaris de la Generalitat. També s’ha aprovat que el Govern promogui la transformació del futur consorci en “l’Administració Tributària a Catalunya”, és a dir, l’única.

Redacció
Redacció 12/07/2007

Els grups del tripartit i CiU han arribat a un acord per afegir una disposició addicional que compromet aquesta Agència a “promoure la creació de l’Administració Tributària a Catalunya que gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni els impostos recaptats a Catalunya” a través del “consorci” amb l’agència estatal que preveu l’Estatut.

La llei assenyala també que l’agència catalana i l’estatal participaran “en igualtat de condicions” en aquest consorci, que s’ha de crear abans del 9 d’agost del 2008, segons l’Estatut.

El diputat de CiU Antoni Fernández i Teixidó ha assenyalat aquesta “percepció” del futur consorci com l'”administració tributària ‘a’ Catalunya”, introduïda en el projecte de llei, com “la gran aportació de CiU” durant la tramitació parlamentària de les esmenes. “La contribució de CiU dota la llei d’una ambició de la qual estava mancat” en el projecte inicial del Govern, elaborat pel conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, ha afirmat Fernández i Teixidó.

Teixidó s’ha felicitat pel “pas tan important” que suposa l’aprovació d’aquesta llei, la primera norma catalana de desplegament de l’Estatut, i especialment pel grau de consens aconseguit. “Tanquem aquest acord com a pares de l’Estatut, hem estat capaços de posar-nos d’acord per tenir la primera llei de desplegament de l’Estatut. Ara pregunto: seguirem junts o estarem separats a la resta de passos, com ara el debat de finançament, de les inversions estatals o la creació del consorci?”.

El mateix Teixidó ha ofert l’opció de “marxar separats i copejar junts” en les futures negociacions amb el Govern espanyol per a totes aquestes qüestions, però ha advertit que aquesta possibilitat “depèn” dels partits del tripartit, als quals ha retret que haguessin deixat CiU “fora de les comissions” bilaterals de desplegament de l’Estatut “amb arguments administratius”.

Altres de les esmenes de CiU al projecte de Castells que s’han incorporat al text en el procés parlamentari són les que preveuen la creació d’un Consell Assessor de l’agència, format per representants de col·legis professionals, institucions acadèmiques i organitzacions econòmiques i socials; la creació també d’una Oficina del Contribuent, adscrita a la Conselleria d’Economia, i l’aprovació abans d’un any d’una Carta de Drets del Contribuent.

La diputada del PSC Rocío Martínez Sampere, que ha fet de portaveu dels tres grups del Govern, s’ha congratulat per haver “inaugurat la tasca legislativa de desplegament de l’Estatut”, fita que s’ha atrevit a qualificar d'”històrica”, i ha remarcat que la llei de creació de l’Agència Tributària de Catalunya “formalitza dos principis, primer el canvi de model de gestió cap a una administració tributària més eficient, i, segon, crea els elements per poder consorciar-la de facto amb l’agència estatal”.

El PP denuncia “inconstitucionalitat”

Per contra, la diputada del PP de Catalunya Maria Angels Olano ha argumentat el vot en contra del seu partit assenyalant que “en el que és material” està “d’acord” amb el text de la llei, però considera que “és inconstitucional” en alguns aspectes, “un problema que deriva de l’Estatut aprovat”.

Olano ha denunciat que la llei de creació de l’Agència “contradiu la Lofca, no de manera directa però sí indirectament” i que no conté “un dels principis que ha inspirat totes les lleis en el marc constitucional, que és el de coordinació amb l’agència estatal”. “No votarem una llei que ni té ni podrà tenir aplicació si no se salven obstacles que depenen d’una intenció política”, ha indicat.

El diputat de C’s Antonio Domingo també ha criticat la intenció de crear una administració tributària catalana “com si l’estatal no existís” i ha considerat que “el que avui s’aprova aquí avui no pot ser admès per l’administració de l’Estat”. Domingo ha denunciat a més que C’s havia estat “maltractat i marginat” en la tramitació parlamentària d’aquesta llei “com en cap altra” havia passat mai.

El 40% dels impostos tributaris

L’Agència Tributària serà un organisme amb personalitat jurídica pròpia, adscrit al Departament d’Economia, amb el qual es vincularà a través d’un “contracte programa”. Quan es posi en marxa de manera efectiva en els pròxims mesos, recaptarà i gestionarà els tributs propis de la Generalitat i els cedits totalment per l’Estat, fet que suposa que, amb les dades del Pressupost de la Generalitat per al 2007, serien 6.692,4 milions d’euros, un 39,6% dels ingressos tributaris de la Generalitat.

Al capdavant d’aquest nou organisme hi haurà un president –el secretari general d’Economia–, una junta de Govern –integrada per alts càrrecs de la Conselleria–, un director –nomenat pel Govern– i un comitè executiu –format per alts càrrecs de l’agència mateixa i que decidirà sobre qüestions internes–.

Es crearan dos cossos específics de funcionaris: el d’inspecció i tècnics tributaris (de nivell A) i el de tècnics de valoració tributària (de nivell B). Una part d’aquests procedirà de la Direcció General de Tributs, que quedarà com a organisme de “producció normativa” i de política del Govern en matèria tributària.

La llei preveu també la creació d’una ‘finestreta única’ en què els ciutadans podran, indistintament, fer els seus tràmits tributaris en qualsevol de les dues administracions.