Divendres, 6 d'agost de 2021 - Edició 1107
La República

Més de la meitat dels ciutadans aproven la gestió del Govern, segons el CEO

Els ciutadans que han respost l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió sobre valoració del Govern han ‘aprovat’ la seva gestió. En concret el 54,1% dels enquestat aproven aquesta tasca de la Generalitat, mentre que un 34,2% la desaprova. Aquesta dada d’aprovats és la mateixa de l’any passat, i només baixa la de desaprovats, que va ser d’un 37,6% el 2007. S’ha incrementat entre una enquesta i l’altre el ‘no sap, no contesta’. L’enquesta indica que l’atur i la precarietat laboral són els principals problemes de Catalunya pels enquestats, seguit pel funcionament de l’economia i la immigració. L’any passat l’atur i el funcionament de la economia eren la quarta i cinquena preocupació de la ciutadania.

Redacció
Redacció 13/02/2009

Els ciutadans valoren amb una nota mitjana del 5,26 el Govern, mentre que l’any 2007 la nota era del 5,42. Per partits, els votants del Partit Popular el valoren amb un 4,78, els de CiU un 4,88, els votants d’Esquerra li donen 5,29, els del PSC són els més satisfets amb un 5,89, seguits dels d’ICV amb un 5,24 i, finalment els més insatisfets són els de Ciutadans amb un 3,27.

Quant al sentiment de pertinença, el 18,2% dels enquestats se senten només catalans, en front d’un 5,4 que se sent només espanyol. La majoria, un 38,7% afirmen sentir-se tan espanyol com català.