Divendres, 24 de març de 2023 - Edició 1702
La República

Més de 30.000 receptes electròniques dispensades fins ara

Des de la posada en funcionament de la nova recepta electrònica, a finals del 2006, ja se n’han dispensat prop de 30.000 en les cinc àrees bàsiques que estan portant a terme el pla pilot, concretament a Salt, La Bisbal d’Empordà, Tortosa, Ulldecona i la Sènia. Els volums de cobertura del pla pilot són 107.500 habitants, 5 centres de salut, 119 prescriptors i 40 oficines de farmàcia. La recepta electrònica es generalitzarà a tot Catalunya el 2008.

Redacció 24/07/2007

El Govern aprovarà el pròxim dimarts el Projecte de decret pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut. L’objecte d’aquest decret és la regulació de la prescripció electrònica i dispensació de medicaments mitjançant la recepta en suport electrònic i les seves garanties de seguretat i confidencialitat.

El nou sistema electrònic de receptes integra els processos de prescripció i dispensació de la prestació farmacèutica, establint mecanismes de coordinació que afavoreixen l’ús racional del medicament. Permet disposar de la informació en temps real de la prestació farmacèutica per part de tots els agents, amb l’objectiu de millorar l’atenció al ciutadà.

Altres avantatges d’aquesta implantació són la millora de la qualitat assistencial i l’accessibilitat del pacient; més facilitats en l’activitat dels professionals sanitaris i en la seguretat en l’ús dels medicaments; la millora de la qualitat i la confidencialitat de la informació; una superior sostenibilitat de la prestació i un consum més racional dels medicaments; així com també una millora de les xarxes de comunicació existents alhora que se’n crearan de noves.

Aquest sistema garanteix plenament el dret de tota persona a la seva intimitat i a la confidencialitat de les seves dades clíniques i el deure del secret professional dels metges i farmacèutics i l’accés a les dades per part de la administració sanitària i les oficines de farmàcia.

La prova pilot de la implantació de la recepta electrònica es va iniciar a finals del 2006 a cinc Àrees Bàsiques de Salut de les Regions Sanitàries de Girona i Terres de l’Ebre, concretament a les poblacions de Salt, La Bisbal d’Empordà, Tortosa, Ulldecona i la Sènia. Concretament, els volums de cobertura del pilot són 107.500 habitants, 5 centres de salut, 119 prescriptors i 40 oficines de farmàcia.

En aquest moment el pla pilot es troba en la seva darrera etapa, prèvia a l’inici del desplegament progressiu del sistema de recepta electrònica a la resta del territori. Els volums de prescripció i dispensació assolits fins a la data d’avui en aquesta prova pilot són de 6.511 pacients prescrits i 31.337 dispensacions totals.

La implantació, que està previst es generalitzi durant l’any 2008, serà progressiva i seguirà un model expansiu a partir dels centres que han experimentat el pla pilot. El desplegament es farà en escala i amb interoperabilitat tecnològica, funcional i sobretot territorial, ja que el nou sistema de recepta electrònica serà interoperatiu a nivell de l’estat espanyol, i també a nivell europeu, dins del marc d’un projecte pilot de la Unió Europea en el que s’està participant.

Els aspectes principals del Decret de la Recepta Electrònica que s’aprovarà dimarts són els procediments de la prescripció electrònica, la signatura electrònica de la prescripció i la dispensació, les dades mínimes a recollir, el full de medicació activa per al pacient (informació sobre el seu pla terapèutic), la validació electrònica de les prescripcions, els requeriments del fitxer–registre de la prestació farmacèutica, els requisits per a la dispensació de les receptes electròniques i la seva facturació, així com les garanties de confidencialitat de les dades.

Pel que fa a la inversió, el cost estimat de la seva implantació és de 19 milions d’euros.