Divendres, 23 de juliol de 2021 - Edició 1093
La República

L’Oficina Antifrau, pendent de l’aprovació parlamentària després de tres anys de tràmits

El Parlament votarà la Llei de creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya en el pròxim ple, que tindrà lloc el 22 i 23 d’octubre. Aquesta norma arriba finalment a la cambra catalana, després d’una llarga peregrinació i polèmica en passar dues vegades per la taula del Govern, la primera el 6 de setembre de 2005 i la definitiva el 24 de juliol de 2007, i dues vegades pel Consell Consultiu. Aquest òrgan, que en una primera ocasió va fer unes recomanacions per variar la norma, va declarar finalment que la futura llei és constitucional i respecta l’Estatut.

L’Oficina, que serà pionera a l’Estat espanyol, haurà de vetllar per la transparència i la integritat de les administracions catalanes.

Redacció
Redacció 15/10/2008

Segons l’avantprojecte del Govern, es tracta d’una iniciativa per preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic. L’Oficina, segueix, reforçarà la qualitat democràtica del sistema polític català i constitueix una decisió pionera a l’Estat espanyol. El nou organisme també podrà investigar l’Administració de la Generalitat, els ens locals, les universitats públiques, i les fundacions i consorcis que es nodreixin majoritàriament del sector públic, entre d’altres. El control de l’Oficina l’exercirà el Parlament, que en garantirà la independència i en controlarà l’actuació.

La llei de l’Oficina Antifrau va superar el passat 24 d’octubre de 2007 el primer tràmit parlamentari després que els grups que donen suport al Govern rebutgessin les esmenes a la totalitat que van presentar CiU i el PP. El qui fou conseller de Governació Joan Puigcercós va dir que les actuacions d’aquesta oficina no mirarien ‘cap al passat sinó cap el futur’. El conseller va subratllar la ‘independència’ d’actuació i el sentit ‘preventiu’ que tindria aquest òrgan supervisor de les actuacions de totes les administracions públiques catalanes.

La Comissió d’Afers Institucionals del Parlament va aprovar el passat 16 de juliol d’aquest any el projecte de llei de l’Oficina Antifrau amb els vots en contra de CiU i el PP català. Aquest projecte de llei ja es va aprovar en comissió l’any 2006, però aleshores no va arribar al tràmit al Ple perquè la legislatura es va acabar com a conseqüència de les eleccions anticipades del novembre. Aleshores el Consultiu ja va emetre un dictamen on apuntava alguns punts d’inconstitucionalitat, unes recomanacions que el Govern va incorporar quan va tornar a aprovar el text en la nova legislatura per portar-lo al Parlament. De fet, el projecte va ser polèmic durant la passada legislatura entre PSC i ERC precisament sobre la incidència que havia de tenir l’Oficina sobre els ens locals i la independència de l’ens. L’encara secretari general d’ERC, Joan Puigcercós, va reclamar ‘lleialtat’ al PSC amb l’Oficina Antifrau i els hi va demanar que ‘recapacitin’, després que els socialistes haguessin esmenat el Projecte de llei del Govern. Mentre, el PSC va assegurar que donaria suport a la creació de l’oficina si tenia ‘garantia d’independència’.

CiU no ha decidit el seu vot

Fonts de CiU han explicat que la federació nacionalista encara no ha decidit el sentit del seu vot. Les fonts consultades han explicat que la primera vegada que la futura norma va passar pel Consultiu, aquesta va quedar buida competencialment. La segon dictamen del Consultiu, de l’agost d’aquest anys, es va donar llum verda a l’oficina al considerar que s’ajusta a l’Estatut i la Constitució.

De fet, les mateixes fonts de CiU han explicat que ‘no s’estableix un àmbit competencial propi per l’oficina, al suposar una transferència de competències de la Sindicatura de Comptes i de la Sindicatura de Greuges’. De fet, els nacionalistes van reclamar al seu moment que l’Oficina Antifrau depengués de la Sindicatura de Comptes ‘per evitar duplicitat de competències i recursos econòmics’. La ‘gran queixa’ de CiU és que no queda clar el que va dir el consultiu al primer dictamen i és que l’oficina ‘serà complementària i subsidiària respecte els altres comptes’.

El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Joan Colom, va explicar al Parlament que les funcions que el projecte de llei de creació de l’Oficina Antifrau encomana a aquest nou organisme se solapen en molts casos amb les de la Sindicatura de Comptes. Per això, va apostar per una clarificació de les funcions d’aquest organisme per evitar coincidències en matèria de fiscalització externa dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència del sector públic de Catalunya.

En una entrevista al mes d’agost del conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va dir sobre aquesta normativa que estava aturada en el tràmit parlamentari i que es va reactivar després que es reunís amb la diputada de CiU i presidenta de la comissió de Justícia Núria de Gispert. ‘La ponència va fer els seus treballs i ja ha aprovat el text que anirà al plenari’, va explicar el conseller. En aquest context, es va mostrar ‘enormement sobtat’ davant l’acció de CiU de portar la normativa al Consell Consultiu. El conseller va assegurat que la normativa era ‘respectuosa amb el marc estatutari’.