Dilluns, 14 de juny de 2021 - Edició 1054
La República

L’Institut de Seguretat de Catalunya unificarà les escoles de policia i de bombers

Dimecres “de la seguretat” al Parlament de Catalunya. A més de la llei del 112, el Parlament ha aprovat la llei de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya (ISC). Es tracta de la creació d’un únic centre de formació i recerca en matèria de seguretat que ha d’unificar els serveis de l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya, ubicats a la ciutat de Mollet del Vallès. La llei ha estat aprovada pràcticament per unanimitat, amb l’única abstenció de Ciutadans.

Redacció
Redacció 19/07/2007

Aquesta llei ja es va trametre al Parlament la passada legislatura, quan Montserrat Tura era consellera d’Interior, però va decaure per la convocatòria de noves eleccions. El Govern actual el va tornar a tramitar al Parlament i aquest dimecres la cambra l’ha aprovat definitivament.

Aquest institut es crea com a entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al departament titular de les competències en matèria de seguretat pública, és un òrgan amb personalitat jurídica i té pressupost propi. Cal remarcar que el nou ISC no només formarà policies, sinó també altres professionals de la seguretat pública, com ara bombers, personal de protecció civil, agents rurals, funcionaris de presons o responsables de centres de formació de vigilants privats.

El principal objectiu d’aquesta Institut és garantir polítiques de selecció, formació i carrera per als diferents cossos que integren el sistema de seguretat en col·laboració amb els òrgans directius responsables en aquestes matèries propis de l’estructura departamental de la Generalitat o de les entitats locals del seu àmbit territorial.

Algunes de les seves funcions seran estudiar i participar en el continguts, les competències, els perfils professionals i els mètodes de selecció i avaluació més adients per a l’accés als cossos de policia i als col·lectius específics del personal de protecció civil i prevenció, extinció d’incendis i salvament; definir els protocols d’avaluació i examinar les condicions psicològiques dels membres dels cossos de policia per dur arma de foc; o col·laborar en els processos de selecció del personal que pertany a cossos de policia o del personal de protecció civil i prevenció, extinció d’incendis i salvament, entre d’altres.

L’Institut també tindrà un consell assessor, el Consell Pedagògic i Científic, de naturalesa consultiva, que farà propostes relatives a l’elaboració i l’aplicació dels programes i les activitats docents i de recerca que es duguin a terme.

La llei s’ha aprovat pràcticament per unanimitat, amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC, PPC i ICV-EUiA i l’única abstenció dels diputats del grup mixt. Els grups de l’oposició han mantingut fins al final algunes esmenes, que no han prosperat, però això no ha impedit que CiU i PPC donessin suport al conjunt del dictamen. C’s ha mantingut una esmena que demanava que hi hagués un representant de l’estat al consell de direcció de l’Institut, un fet des d’ICV-EUiA s’ha rebutjat, perquè considera que la coordinació amb l’estat ja es fa en la Junta de Seguretat.