Dilluns, 2 d'agost de 2021 - Edició 1103
La República

L’Institut Català de la Salut crea òrgans d’assessorament per als equips directius d’atenció primària

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha iniciat aquesta tardor el procés per constituir les juntes clíniques d’atenció primària com a òrgans col·legiats d’assessorament i consulta de les direccions dels serveis d’atenció primària per a totes aquelles matèries vinculades, bàsicament, a l’àmbit assistencial, la formació, la docència i la recerca. Amb l’objectiu de potenciar la implicació i la participació dels professionals en la presa de decisions, el projecte estableix la constitució d’una junta clínica per a cadascun dels 26 serveis d’atenció primària de l’organització. Cada junta clínica estarà integrada per un president, dos vicepresidents i dotze vocals.

Redacció
Redacció 30/11/2007

Aquestes juntes comptaran amb quatre llicenciats en medicina, farmàcia i odontologia; quatre professionals amb diplomatura sanitària, com infermeres, llevadores i fisioterapeutes; un professional sanitari de formació professional, com tècnics de laboratori, tècnics de radiologia i auxiliars d’infermeria; dos professionals de gestió i serveis i un professional resident en formació (MIR, LLIR…)

Els membres de les juntes clíniques podran tractar i fer propostes de millora sobre qüestions que afectin la tasca diària dels professionals dels centres de salut com, per exemple, la qualitat i l¡organització del treball, la relació amb l¡atenció especialitzada o els objectius assistencials dels equips.

Els vocals seran escollits per votació directa per a un període de tres anys entre els diferents col·lectius de professionals del servei d’atenció primària corresponent. En les juntes clíniques estaran representats tots els col·lectius de professionals de l’atenció primària de l’ICS, nivell assistencial que actualment compta amb més de 21.000 professionals.

Un bon desenvolupament de l’actuació de la junta clínica pot significar un element cabdal de suport per a l’equip directiu i un nivell de coneixement de la realitat assistencial i gestora de primera mà essencial per a la presa de decisions. Per això, la constitució de les juntes clíniques d’atenció primària suposa un pas endavant molt important en l’orientació de la nova empresa pública ICS cap a una cultura més democràtica, transparent i compromesa.

Aquesta iniciativa, pionera a tot l’estat espanyol, ha rebut recentment un dels Premis a les Millors Idees de la Sanitat del 2007 que atorga Diario Médico. Aquests guardons reconeixen les iniciatives més importants del sistema sanitari espanyol a nivell polític, professional i científic, així com en els àmbits legal i ètic, de gestió, de solidaritat i mecenatge.

Finalment, cal destacar que d’entre els professionals llicenciats i diplomats sanitaris que siguin membres de les vocalies de les diverses juntes clíniques d’atenció primària es designaran les persones que formaran part, entre d’altres, del Consell de Participació dels Professionals de l’ICS.

Aquest òrgan de participació de nova creació assessorarà el Consell d’Administració sobre assumptes relacionats amb les condicions i l’exercici professional del personal mèdic i d’infermeria de l’organització.