Dijous, 29 de juliol de 2021 - Edició 1099
La República

L’Estat deu a Catalunya 500 milions d’euros d’inversió no realitzada durant el 2007

El govern espanyol haurà d’invertir 500,7 milions d’euros addicionals a Catalunya per compensar la desviació de l’any 2007, en compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut, la que marca que la inversió que ha de fer l’Estat a Catalunya durant set anys ha de ser equivalent al pes del PIB català sobre el total espanyol.

Segons ha informat el Departament d’Economia de la Generalitat, un cop ha rebut la liquidació de les inversions fetes per l’Estat a Catalunya el 2007, l’Estat haurà d’invertir-hi 500,7 milions per compensar la desviació del 2007. El govern espanyol ho pot compensar a través d’inversions realitzades el 2008 o a través dels pressupostos estatals pel 2009.

Redacció
Redacció 21/10/2008

El conseller Castells i el vicepresident econòmic del govern espanyol, Pedro Solbes, van acordar la metodologia per la qual s’aplicaria la disposició addicional tercera. En compliment dels procediments signats, el Departament d’Economia i Finances ha rebut del Ministeri d’Economia i Hisenda el resultat definitiu de la liquidació de les inversions en infraestructures corresponents als pressupostos generals de l’Estat de l’any 2007.

La Generalitat ha emès un comunicat en el qual assegura que la inversió de l’Estat executada a Catalunya l’any 2007 va ser de 3.209,3 MEUR, mentre que, d’acord amb la metodologia acordada, del resultat d’aplicar el percentatge del PIB català, el 18,85%, sobre els crèdits realment executats i territorialitzats que constitueixen la base de càlcul, se’n desprèn que la inversió que s’hauria d’haver efectuat a Catalunya és de 3.709,9 MEUR. Així, aplicant l’acord Castells-Solbes, s’haurà de corregir la desviació, que és de 500,7 MEUR.

Segons preveu la metodologia, aquesta desviació haurà de compensar-se o bé a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat pel 2009 o a través d’inversions realitzades el 2008. La Generalitat ha recordat que els comptes estatals pel 2009 ja preveuen una partida de 1.000 MEUR que podria destinar-se, en part, a compensar el dèficit resultant.

En tot cas, aquestes dades hauran de ser examinades i validades pel grup de treball creat per la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que també haurà d’instrumentalitzar els mecanismes corresponents per compensar el saldo pendent.

L’any 2007, el govern espanyol va pressupostar una inversió en infraestructures de caràcter econòmic de 21.335 MEUR per tot l’Estat i l’import corresponent a Catalunya era de 4.022 MEUR, el 18,85% de la base de càlcul. Les dades del Ministeri indiquen que l’Estat va executar un 92,3% de les inversions previstes, cosa que representa 19.6891 MEUR. Així, Catalunya ha de rebre 3.709.9 milions. Un cop liquidats els comptes, s’ha comprovat que les obres realitzades sumen 3.209,3 MEUR.

El Projecte de llei de pressupostos estatals pel 2009 preveuen una inversió en infraestructures a Catalunya de 4.626 MEUR, una xifra que el PSC valora positivament, però que altres partits, com ara CiU, ERC i ICV-EUiA qüestionen. La Generalitat ha destacat que són un 6% més del que preveia el projecte del 2008 i que és una quantitat ‘especialment significativa en un context d’austeritat pressupostària’, ja que és un increment ‘superior al que registra el conjunt de la despesa pública’.