Dilluns, 26 de juliol de 2021 - Edició 1096
La República

Les exportacions de Catalunya cauen un 15,3%

Catalunya va exportar mercaderies per un valor de 3.812 milions d’euros al novembre de 2008, un decrement 15,9% menys respecte el mateix mes de 2007. Els productes més afectats són els vehicles de motor i altres materials de transport (-34,9%), l’agricultura, ramaderia i pesca (-23,4%) i les màquines d’oficina i instruments de precisió (-22,2%), mentre que els productes energètics; extracció i refinació de petroli, i l’alimentació i begudes van créixer un 150,4% i un 3,8% respectivament. Justament, l’empresa cárnica de Cervera, l’Agudana, inicia l’exportació de productes a la Xina i Corea.

Redacció
Redacció 02/02/2009

Les exportacions disminueixen un 19,4% a la Unió Europea, un 8,5% a altres països i territoris d’Europa, un 3,8% a Amèrica del Nord, un 14,4% a Amèrica Central i del Sud i un 2,9% a la resta del món. Segons la destinació econòmica, tots els béns registren taxes de variació interanual negatives. Els béns de consum van disminuir un 15,3%, els de capital un 38,8% i els intermedis un 12,2%.

En el període acumulat gener-novembre, les exportacions catalanes van augmentar un 0,6% respecte al mateix període d’un any enrere. Segons la destinació econòmica, els béns de consum i els intermedis registren creixements (2,6% i 0,3% respectivament), mentre que els de capital anoten una disminució del 5,2%. Per branques d’activitat, destaca l’increment de productes energètics; extracció i refinació de petroli (70%), seguit de l’alimentació i begudes (16,7%). Contràriament, la maquinària i equips mecànics va anotar el decrement més elevat (-8,5%). Per àrees i països, les vendes de Catalunya a l’estranger van créixer a altres països i territoris d’Europa (15%) i a la resta del món (8,2%). En aquest mateix període, les vendes del mercat espanyol a l’estranger van augmentar un 4,6% interanual. Els béns de consum i els intermedis van anotar taxes de variació positives (5,1% i 5,5% respectivament), mentre que els de capital van baixar un 2,1%.

L’empresa cárnica L’Agudana de Cervera ha començat a exportar part de la seva producció a Corea i la Xina fent que el percentatge que dedica a l’exportació arribi ja al 60%. L’Agudana ja exporta a Itàlia, França, Rússia, Bulgària, Romania, la República Txeca i Albània.

Importacions

Catalunya va importar mercaderies per un valor de 5.376 milions d’euros al novembre del 2008, xifra que representa un decrement interanual del 22,2%. Segons la destinació econòmica, tots els béns anoten taxes de variació interanuals negatives a l’entorn del 20%. Els béns de consum disminueixen un 20%, els de capital un 29,3% i els intermedis un 22%.

En el període acumulat gener-novembre, les importacions catalanes presenten un decrement interanual del 2,5%. Segons la destinació econòmica, únicament registren un increment els béns intermedis (2,4%). Els béns de consum i els de capital mostren un decrement del 9% i 13,5% respectivament. Per branques d’activitat, quatre anoten taxes de variació positives. Cal destacar els creixements dels productes energètics; extracció i refinació de petroli (33,9%), seguit de l’agricultura, ramaderia i pesca (13,7%). Contràriament, van ser els vehicles de motor i altres materials de transport els que van tenir la disminució més elevada (-22,4%). Per àrees geogràfiques, s’observen creixements a Amèrica del Nord (20,1%), a Amèrica Central i del Sud (5,4%), resta del món (3,4%) i a altres països i territoris d’Europa (0,1%). En aquest mateix període, les compres del mercat espanyol a l’estranger van créixer un 2,3% interanual. Per destinació econòmica s’observa que els béns intermedis pugen un 10,4%; en canvi, els béns de consum i els de capital disminueixen un 8,2% i un 17,8% respectivament.