Dissabte, 24 de juliol de 2021 - Edició 1094
La República

Les exportacions catalanes han augmentat anualment un 12,2% des del 1986

Mols escèptics pronosticaven un daltabaix considerable quan l’1 de gener de 1986 entrà en vigor el Tractat d’Adhesió de l’Estat espanyol a les Comunitats Europees. En general va anar bé. I a Catalunya sensacional. Va servir i ha servit per demostrar a Europa que Catalunya és un país potent i de primera línia europea. Encara ho seria més si comptabilitzéssim el global de dades macroeconòmiques del conjunt dels països catalans. En 20 anys les exportacions no han parat de créixer i, com a dada rellevant, al 1986, el PIB per càpita de Catalunya representava un 84,7% de la mitjana de la UE-15, percentatge que se situava al 106,4% el 2004.

Redacció
Redacció 16/10/2007

L’economia catalana ha experimentat transformacions molt profundes, s’ha obert a l’exterior, s’ha tornat més competitiva i flexible i, en termes de renda per càpita, ha convergit amb la mitjana europea fins a situar-se per sobre de països com Bèlgica o Suècia, des de l’entrada de l’estat espanyol a la Unió Europea (UE), el 1986. Aquesta transformació és clarament visible si s’observa l’evolució dels indicadors macroeconòmics dels darrers 20 anys.

El 1986, el PIB per càpita de Catalunya representava un 84,7% de la mitjana de la UE-15, percentatge que se situava al 106,4% el 2004; les exportacions a la UE han crescut un 12,2% de mitjana anual durant el període 1988-2005; i la inversió estrangera a Catalunya va augmentar, entre 1986 i 1992 un 62,6% anual. Aquestes són algunes de les dades que recull el monogràfic ‘Catalunya i les polítiques econòmiques europees’ que publica la revista ‘Nota d’Economia‘ editada pel Departament d’Economia i Finances.