Dijous, 5 d'agost de 2021 - Edició 1106
La República

L’atur ha augmentat un 46,50% el darrer any

L’atur ha pujat de 23.784 persones a l’octubre i ha arribat a les 377.999 persones, el 6,71% més que al setembre. Aquest increment suposa que hi ha un 46.50% més d’aturats, 119.987 en xifres absolutes, que el mateix mes de l’any anterior, segons la informació que ha fet pública avui el Ministeri de Treball i Immigració. Per trobar una xifra d’atur similar cal remuntar fins el mes de març de 1996, quan l’atur va afectar a 377.616 persones a Catalunya. Aquesta és l’onzena pujada consecutiva de les dades de l’atur.

Redacció
Redacció 04/11/2008

Per demarcacions, Girona és on l’atur s’incrementa més respecte del mes passat, i Lleida és on més puja respecte de fa un any. Per sectors d’activitat, els serveis és el sector més perjudicat (222.166 persones), seguit de la indústria (77.032 persones), la construcció (54.619 persones) i l’agricultura (6.109 persones). La contractació ha baixat de 20 contractes respecte del mes anterior. La contractació s’ha mantingut pràcticament igual respecte del mes anterior (-20 contractes) però si ho comparem amb el mateix mes de l’any anterior hi ha un descens del 24,42%.

Girona incrementa el 60,08% d’aturats respecte del 2007

El nombre de persones aturades a les comarques gironines ha pujat fins les 36.709, 4.024 més que el mes de setembre, un 12,31% més. Respecte del mateix mes de l’any anterior, l’atur a les comarques gironines va pujar el 60,08%, 13.777 persones més. Per sectors d’activitat, el sector serveis és el que acumula més persones aturades (20.736), seguit de la construcció (7.508), la indústria (6.211), els que estaven sense una feina anterior (1.340) i l’agricultura (914). La contractació va baixar el 23,66% respecte del mateix mes de l’any anterior, amb 5.475 contractes menys. Si ho comparem amb el mes de setembre, es van fer 63 contractes més, arribant als 17.670.

Lleida puja el 61,33% en un any

A les comarques de Lleida, l’atur s’ha situat a l’octubre en 16.454 persones, amb un increment de 1.712 respecte del setembre, un 11,61% més. Respecte del mateix mes de l’any 2007, l’increment és del 61,33%, 6.255 persones més. Per sectors d’activitat, els serveis acumulen el major nombre de persones aturades (8.070), seguit de la construcció (3.527), la indústria (2.589), l’agricultura (1.280) i els que estaven sense una feina anterior (988). La contractació a les comarques lleidatanes ha baixat del 23,00%, 3.487 contractes menys que el mateix mes de l’any anterior. Si ho comparem amb el setembre, es van fer 1.443 contractes menys, l’11%, arribant als 11.672.

Tarragona, el 55,73% més que a l’octubre de 2007

A la demarcació de Tarragona, l’atur ha arribat aquest octubre en 41.021 persones, un 7,11% més que el setembre, 2.724 persones més. Respecte del mateix mes de l’any anterior, l’increment és del 55,73%, 14.680 persones més. Per sectors d’activitat, els serveis acumulen 23.509 aturats, seguit de la construcció (8.515), la indústria (5.306), els que no tenien una feina anterior (2.373) i l’agricultura (1.318). La contractació a la demarcació de Tarragona va baixar el 27,10%, uns 8.786 contractes menys respecte del mateix mes de l’any anterior. Comparat amb el setembre es van fer 2.124 contractes més, el 9,87%, arribant a la xifra de 23.635.

Barcelona, un 42,95% més d’aturats que fa un any

A les comarques barcelonines, l’atur ha arribat aquest octubre a les 283.815 persones, un 5,71% més que el setembre, el que suposa 15.324 persones més. Respecte del mateix mes de l’any 2007, l’increment de persones aturades ha estat de 85.275, un 42,95% més. Per sectors d’activitat, els serveis acumulen 169.851 persones aturades, seguit de la indústria (62.926), la construcció (35.069), els que no tenien una feina anterior (13.372) i l’agricultura (2.597). La contractació a les comarques barcelonines va ser d’un 24,21% menys que el mateix mes de l’any anterior, 56.978 contractes menys, i va baixar de 764 contractes respecte del setembre d’aquest any, fins als 178.336.

Puja el 108,38% el nombre d’immigrants a l’atur en un any

El nombre d’immigrants aturats ha arribat a les 71.512 persones, amb una variació menusal de 10.445 persones respecte del setembre, el que suposa un increment del 17,10%. Respecte del mateix mes de l’any anterior hi ha 37.194 immigrants desocupats més, el 108,38% més. Dels immigrants en situació d’atur, 14.511 són d’origen comunitari i 57.001 són d’origen extracomunitari.