Dijous, 29 de juliol de 2021 - Edició 1099
La República

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats a ADIGSA

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes i de la gestió econòmica i financera del sector públic català, ha tramès al Parlament l’informe de fiscalització de l’empresa pública Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA), relatiu als exercicis 2003 i 2004. En aquest informe es posa de manifest que s’han realitzat contractes d’adjudicació d’obres de forma verbal i que algunes obres s’han liquidat per imports ‘superiors als d’adjudicació i, fins i tot, als de licitació, amb desviacions superiors al 20%’. El període que comprèn l’informe, de 2003 a 2004, afecta a la gestió de CiU i d’ICV amb els consellers Felip Puig i Salvador Milà, respectivament. ADIGSA ha emès un comunicat afirmant que ‘comparteix’ les conclusions de l’informe i assegura que ‘coincideixen amb la diagnosi que el nou Govern va fer en fer-se càrrec de l’empresa el 2004’. Així mateix, l’empresa pública afirma que va inicar en aquell moment ‘els canvis oportuns per dotar l’activitat de l’empresa amb la màxima transparència i rigor, així com la destitució dels responsables’, va informar la Fiscalia de les irregularitats i es van modificar els plecs de condicions i els criteris d’adjudicació d’obres a l’abril de 2004.

Redacció
Redacció 12/02/2009

La Sindicatura apunta en una nota informativa que ‘ADIGSA no disposa d’uns llistats de contractació integrats en el sistema informàtic,
on es detallin els contractes adjudicats durant cada exercici’, això juntament amb la manca de manuals de procediment interns i el fet que ‘en molts casos el
Departament de Contractació s’assabenta d’una contractació quan arriba la factura’ és el que propicia que hi hagi irregularitats.

Considera que alguns dels aspectes ‘més greus’ són la liquidació d’obres acabades per imports superiors als d’adjudicació i, fins i tot, als de licitació, la concentració dels contractes d’obres en cinc adjudicataris que suposen més del 50% de les obres dels Plans directors d’obres en els exercicis 2003 i 2004, i la manca de criteris estables en la valoració de les ofertes que es liciten per concurs.