Dimarts, 3 d'agost de 2021 - Edició 1103
La República

La Plataforma per la Llengua reclama que la Llei d’acollida garanteixi “el dret i el deure” de conèixer el català

La Plataforma per la Llengua reclama a la Generalitat que la Llei d’acollida garanteixi ‘el dret i el deure’ de conèixer el català, per tal que es pugui ‘garantir la igualtat d’oportunitats’. L’organització valora positivament l’esborrany de la Llei, però demana que el coneixement del català, a part de ser un dret, ‘constitueixi també un deure per a les persones nouvingudes, equiparant-les a la resta de ciutadans de Catalunya’, segons un comunicat de l’entitat.

Redacció
Redacció 03/10/2007

Amb la presentació, aquest dilluns, del primer esborrany de la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya, la Plataforma per la Llengua ‘insisteix sobre la necessitat de dotar-nos d’un instrument com el que estableix la Llei d’acollida’ (pdf). En un context de creixement de població d’origen estranger ‘es fa del tot necessària una llei com la que s’està elaborant, que serveixi per establir accions que promoguin la igualtat d’oportunitats i serveixin de base per a la incorporació social de les persones nouvingudes’, apunta l’entitat.

Des de la Plataforma es considera que l’aprenentatge de la llengua de l’indret on es va a viure i a treballar és un factor, entre d’altres, que ‘contribueix a l’autonomia de les persones immigrades, que les fa més capaces de participar en condicions d’igualtat a la societat d’acollida i que, per tant, esdevé indispensable com a element de desenvolupament personal i de cohesió social’. La llengua és ‘una eina ideal per evitar la discriminació, perquè dilueix el concepte d’immigrant i contribueix a la inclusió social’, remarca.

Aspectes positius

És per aquesta raó que l’entitat valora ‘molt positivament’ els punts de l’esborrany de la Llei que estableixen que es marqui com a objectiu que els titulars del servei d’acollida assoleixin, entre altres aspectes, una competència lingüística bàsica en català; que el català rebi la consideració de llengua comuna per a la gestió de les polítiques d’acollida i integració i que, a conseqüència d’això, esdevingui la llengua vehicular de la formació i informació que oferiran els serveis de primera acollida, i que s’estableixi que els titulars del servei d’acollida assoleixin, entre d’altres, coneixements bàsics i pràctics de la realitat sociolingüística del país.

La Plataforma per la Llengua considera que el país ‘té el repte d’incorporar les persones nouvingudes a la societat catalana, perquè participin en la construcció d’un projecte compartit’. Per fer-ho possible ‘és imprescindible que ho facin en condicions d’igualtat i, per això, és tan important que assoleixin els mateixos drets i deures que té qualsevol ciutadà’, defensen.

S’ha de millorar…

‘Per això creiem que no és suficient voler incentivar les persones immigrades perquè facin ús del servei d’acollida a partir d’un certificat oficial’ que pot servir en els procediments d’estrangeria (tal com estableix l’esborrany), apunta la Plataforma. Consideren que l’eficàcia de la llei pot veure’s reduïda perquè ‘ningú no pot assegurar que aquest certificat oficial sigui realment útil’ per als tràmits d’estrangeria, i ‘no té en compte les persones immigrades que no es veuen afectades pels procediments d’estrangeria’, com ara les persones procedents d’algun dels països pertanyents a la UE o altres tipus d’immigració (per exemple, la no econòmica o bé les migracions interiors)’, argumenten.

D’aquesta manera proposen que la Llei d’acollida constitueixi ‘un deure per a la societat d’acollida, incloses entitats, institucions i administracions, que ha de destinar-hi tots els recursos que siguin necessaris perquè es pugui aplicar amb tota la seva plenitud’. També defensen que ha de garantir ‘el dret i el deure de conèixer el català a totes les persones immigrades’. ‘De la mateixa manera que tots els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer el català, la resta de persones que viuen a Catalunya i que no tenen la nacionalitat espanyola, seguint una lògica de no discriminació, també han de tenir el dret i el deure de conèixer-lo’, remarquen. També consideren que ‘ha de vetllar pel compliment del dret i el deure lingüístic de totes les persones, fent ús de les competències de les quals disposa la Generalitat’.

‘La Plataforma per la Llengua ha participat i seguirà participant activament en l’elaboració de la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya’, ha recordat l’entitat, que ha afegit que durant els pròxims dies lliurarà les seves propostes a la Secretaria per a la Immigració.