Dijous, 5 d'agost de 2021 - Edició 1106
La República

La Generalitat no tindrà cap tipus de competències en matèria de referèndums

L’article 122 de l’Estatut, referent a les consultes populars, és constitucional si es té en compte que només l’Estat podrà establir, regular i autoritzar referèndums. Ara, el Tribunal Constitucional espanyol (TC) matisa en la sentència feta pública avui que l’Estat no només té exclusivitat per autoritzar els referèndums, sinó també per establir-los i regular-los. De fet, segons la interpretació del TC, la Generalitat no tindrà cap tipus de competències en matèria de referèndums. Amb aquesta lectura de l’Estatut, queden seriosament tocades tant la IP d’Alfons López Tena i Uriel Bertran per convocar un referèndum d’independència com la proposta de CiU de realitzar un referèndum sobre el concert econòmic.

Redacció
Redacció 09/07/2010

D’altra banda, l’alt tribunal deixa en mans de la Generalitat altres tipus de consultes populars que no siguin referèndums. Concretament, el govern català seguirà tenint ‘competència exclusiva’ per convocar ‘enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular’, tal com ja preveia l’Estatut. Els ens locals també podran fer el mateix en l’àmbit de les seves competències. La interpretació que fa el Tribunal Constitucional sobre l’article 122 considera que això no afecta cap àmbit reservat a l’Estat perquè, a més, ‘les consultes previstes en el precepte es cenyeixen expressament a l’àmbit de les competències autonòmiques i locals’.

Literalment, l’article 122 de l’Estatut de Catalunya, que va entrar en vigor el 2006, resa que ‘correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l’acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l’àmbit de llurs competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant el que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució’. Aquest article constitucional exposa que l’Estat té competència exclusiva per a ‘l’autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum’.

Quatre anys després, el Tribunal Constitucional ha resolt que aquest article no és inconstitucional, sempre i quan s’interpreti que la Generalitat no només no té competències per autoritzar referèndums, sinó tampoc per al seu ‘establiment i regulació’. ‘L’article 122 no és inconstitucional interpretat en el sentit que l’excepció que en ell es contempla s’estén a la institució del referèndum en la seva integritat, i no només a l’autorització de la seva convocatòria’, especifica el text de l’alt tribunal que s’ha fet públic aquest divendres.

El PP havia impugnat aquest article en considerar que tots els tipus de consultes populars ‘estan sotmeses a autorització estatal’, segons es pot llegir en el recurs que va presentar el partit davant el Tribunal Constitucional i que es va resoldre, finalment, el dilluns 28 de juny.