Edició 1895

Els Països Catalans al teu abast

Dimarts, 03 de octubre del 2023
Edició 1895

Els Països Catalans al teu abast

Dimarts, 03 de octubre del 2023

La Generalitat assumeix els més de mil milions d’euros de deute acumulat per la CCRTV

|

- Publicitat -

El Govern assenyala que a través d’aquest acord dóna compliment a una de les disposicions previstes en el contracte programa de la CCRTV 2006-2009, signat el mes de juliol passat, segons la qual el Govern de la Generalitat es comprometia a assumir abans que acabés el 2007 les operacions d’endeutament a llarg termini que tenia formalitzades la Corporació.

Publicitat

El refinançament de l’endeutament de la CCRTV per part de la Generalitat respon també a la voluntat del Govern d’incrementar el rigor i l’eficiència en la gestió de les finances públiques, a partir d’una millor gestió de l’endeutament. Al marge de l’assumpció del deute, el contracte programa també preveu que la Generalitat aportarà 1.161 milions d’euros a la CCRTV en el període 2006–2009.

Per la seva banda, la CCRTV es compromet a gestionar totes les empreses del grup amb criteris d’organització empresarial que comportin, a través de la màxima eficàcia i rigor en la gestió, una optimització dels recursos. En aquest sentit, el contracte programa fixa que el pressupost de la CCRTV per habitant serà inferior als 60 euros en el primer any de vigència del text, i inferior als 75 euros un cop engegats els canals de la Televisió Digital Terrestre (TDT) previstos. Pel que fa al cost real per habitant (calculat sobre l’aportació pública i no en relació amb el pressupost total de l’ens) serà de 43 euros, segons dades del 2006.

Mitjans materials per afrontar el trànsit a la TDT

L’executiu recorda que la implantació de la TDT configura una nova CCRTV amb el doble de canals audiovisuals, fet que comporta unes necessitats financeres molt superiors a les requerides fins ara. El nou contracte programa -apunta el Govern- dota a la Corporació dels recursos materials necessaris per desplegar totes les inversions tecnològiques i per preparar els continguts que permetin posar en marxa tots els nous canals digitals. D’aquesta manera -continua-, la CCRTV continuarà exercint de motor de la transició digital a Catalunya.

Pel que fa al desplegament de la TDT, el contracte preveu inicialment una oferta progressiva de set canals, i reserva l’espai radioelèctric del vuitè per millorar la qualitat i la interactivitat dels altres canals. Els set canals previstos són TV3 (generalista), K3 (infantil i educatiu), 3/24 (notícies i reportatges), 33 (cultural i educatiu), Esport/24 (esportiu), Ciutadans (interactiu, comunitari, participatiu i de servei) i el canal 300 (cinema, comèdia, humor).

Publicitat

Més notícies

Opinió

Editorial