Dilluns, 27 de març de 2023 - Edició 1705
La República

Es crearà l’Observatori Català del Civisme

El Govern de Catalunya ha acordat la creació de l’Observatori Català del Civisme, un nou organisme que tindrà l’objectiu de fomentar el civisme per tal de millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans. L’organisme, que comptarà amb un pressupost inicial de 109.600 euros, estarà adscrit a la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques. Hi ha nou entitats públiques i privades, que juntament amb experts en civisme i cohesió social, participaran en aquest nou projecte. L’Observatori Català del Civisme preveu la creació del Centre de Documentació del Civisme, un espai informatiu en temes de civisme que posarà èmfasi en la seva divulgació didàctica.

Redacció 19/12/2007

L’Observatori serà presidit pel conseller del departament de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós. L’entitat estarà formada per 40 membres, entre representants dels diferents departaments de la Generalitat, del món local, sindical, dels col·legis professionals vinculats a la matèria del civisme, persones expertes de reconegut prestigi i fundacions d’obra social.

Les funcions més rellevants de l’Observatori són: elaborar una memòria anual sobre l’estat del civisme a Catalunya, difondre programes d’informació i formació sobre les polítiques de civisme, assessorar als departaments de l’Administració de la Generalitat en matèria de civisme, promoure l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació i de reconeixement dels valors del civisme en la societat catalana, entre d’altres.