Diumenge, 13 de juny de 2021 - Edició 1053
La República

ERC presenta una nova proposició de Llei al Congrés per al traspàs de l’aeroport del Prat a la Generalitat

El grup parlamentari d’ERC-ICV al Congrés ha presentat al Registre de la cambra baixa una proposició de Llei impulsada per ERC per a la transferència a la Generalitat de la titularitat de l’Aeroport del Prat i la creació d’un consorci en què el Govern tindria una participació majoritària del 40%. Els ajuntaments de Barcelona, Gavà i el Prat en tindrien el 30%, les organitzacions socials i empresarials el 15%, i l’Estat un altre 15%. La proposició, que s’ha de veure al Ple, assenyala que el model de gestió d’AENA ‘no ha beneficiat mai els interessos dels aeroports catalans’, i n’ha impedit el desenvolupament en favor de Madrid-Barajas com a únic distribuïdor de destinacions. Aquesta iniciativa complementaria la moció presentada aquesta setmana per CiU demanant el traspàs dels aeroports de Reus, Girona i Sabadell.

Redacció
Redacció 29/04/2008

Segons ERC, la ‘visió centralista’ que incorpora l’actual model aeroportuari de l’Estat comporta en molts casos que ‘la gestió estigui molt allunyada de la realitat territorial’ dels aeroports i ‘dels interessos de les economies pròximes’, i no té en compte cap dels elements que faria possible que els aeroports espanyols poguessin competir amb els d’Europa.

Es tracta, segons la proposició, d’un model de control de l’Estat que ja gairebé no s’aplica en cap altre punt d’Europa i que no tan sols impedeix que els aeroports disposin de personalitat jurídica pròpia, sinó que ‘incompleix directives comunitàries que obliguen a donar entrada en la gestió dels aeroports al capital privat’ per evitar, precisament, els monopolis privats i permetre que els aeroports siguin agents econòmics competitius i dinàmics.

En aquest marc, el text estableix la transferència a la Generalitat de la titularitat de l’aeroport del Prat i de les facultats d’execució de la gestió i de la política aeroportuària que inclou, en tot cas, el control del règim jurídic, l’ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració de l’aeroport, i els serveis que es presten a les seves instal•lacions.

La proposició estipula que la Generalitat assumiria les competències ‘en el moment en què es faci efectiva la transferència dels mitjans personals, materials, financers i pressupostaris’ mitjançant un acord de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

Pel que fa a la gestió, assenyala que es crearà un consorci participat de forma majoritària per la Generalitat en què també participarà l’Administració General de l’Estat, els ens locals de l’àres d’influència immediata de l’aeroport, i el sector privat. Segons el text, el Govern tindria una participació del 40% del consorci, mentre que la dels ajuntaments de Barcelona, el Prat i Gavà seria del 30%, la de les organitzacions socials i empresarials més representatives del 15%, i la de l’Estat del 15%.

Aquest consorci assumiria les competències de planificació i programació dels plans estratègics, plans directors, planificació anual i plurianual d’inversions i els plans de promoció de l’activitat de l’aeroport. També tindria la competència d’elaborar i aprovar els seus plans d’actuació i pressupostos d’explotació, aprovar les taxes aeroportuàries, elaborar els estudis d’impacte ambiental, gestionar les operacions aeroportuàries i la configuració de les pistes, i la prestació dels serveis aeronàutics que tenen incidència en la capacitat operativa de l’aeroport.

El consorci exerciria també les competències de gestió dels serveis aeroportuaris, mentre que en infraestructures li correspondria projectar, executar i explotar les obres dels plans aprovats i conservar i mantenir la infraestructura aeroportuària. També tindria la competència en la gestió del domini públic, sobre els bens patrimonials i en matèria de personal.

Per contra, segons el text, l’Estat mantindria les atribucions de garantir les inversions previstes en els Plans Directors vigents, recaptar un fons per al finançament de la xarxa d’aeroports d’interès general i serveis comuns, vetllar per la seguretat aeronàutica, i mantenir la xarxa d’ajudes a la navegació.