Dimarts, 15 de juny de 2021 - Edició 1055
La República

Els catalans atorguen un notable a l’assistència sanitària

ACN Barcelona .- Els ciutadans de Catalunya valoren gairebé amb un notable l'assistència sanitària, concretament amb una nota de 6,83 sobre 10. Així es desprèn del Baròmetre Sanitari de Catalunya realitzat pel Servei Català de Salut (CatSalut), amb la col·laboració del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), entre l'11 i el 18 de novembre del 2015. L'estudi conclou que un 11,8% dels enquestats considera que l'assistència és “molt bona”, un 40,5% que és “bona” i un 32% la qualifica de “normal”. El servei més ben valorat és el de l'atenció primària (amb un 7,16 sobre 10), seguit de l'atenció hospitalària (amb un 6,9 sobre 10), l'atenció especialitzada (6,71) i les urgències (6,01). A més, destaca que un 57,3% de la població es decantaria per un centre de titularitat pública en cas de malaltia greu, mentre un 21,9% optaria per un centre privat.

Redacció
Redacció 15/04/2016

Un 69,1% dels enquestats pel Baròmetre Sanitari de Catalunya declara utilitzar habitualment el servei sanitari públic, un 10,7% fa ús habitual del servei privat, i un 20,1% va tant al públic com al privat, depenent d'aspectes com la gravetat de la malaltia i el temps d'espera.
 
Respecte si és té contractada algun tipus d'assegurança privada, un 29,1% afirma tenir-ne contractada una de privada en contrast amb la majoria (70,3%), que no té.
 
En relació amb la utilització dels serveis sanitaris públics i privats, en més de vuit de cada deu casos s'afirma que l'últim centre utilitzat era de titularitat pública (85,1%), amb un lleuger descens respecte al baròmetre del novembre del 2014. El 75,8% dels enquestats sosté haver acudit, com a pacient, a un centre d'atenció primària. Els centres sanitaris més utilitzats han estat els centres d'atenció primària (75,8%), els especialistes (57,9%), els serveis d'urgències (45,4%) i els serveis hospitalaris amb ingrés (19,1%). De fet, és en l'atenció dels especialistes on s'observa un augment més important del percentatge de persones que manifesten haver-ne fet ús (de 46,3% al novembre del 2014 a un 57,9% al novembre del 2015).
 
El que més valoren els pacients és el tracte rebut per part del personal sanitari amb una nota de 8,21 sobre 10. El segon aspecte més valorat és la confiança i la seguretat que transmet el metge, juntament amb la proximitat del centre, que reben una puntuació mitjana de 7,99. Per contra, l'aspecte que obté la nota més baixa, un 6,01, és el temps que es triga a fer les proves diagnòstiques.
 
Del total dels enquestats, un 11% consideren que l'assistència sanitària catalana ha millorat, un 46,7% opinen que es manté igual i un 35,3% manifesten que és pitjor que la de fa un any. Pel que fa a les expectatives de futur, un 28,6% dels enquestats creuen que l'assistència sanitària catalana d'aquí a un any haurà millorat, un 31,9% afirma que romandrà igual, mentre un 24,8% opinen que haurà empitjorat.
 
D'altra banda, els usuaris dels centres d'atenció primària i dels hospitals d'aguts públics de Catalunya estan molt satisfets amb els serveis que hi reben, segons els resultats del Pla d'enquestes de satisfacció (PLAENSA) 2015 del Servei Català de la Salut (CatSalut). Els ciutadans expressen el seu grau de satisfacció global amb una nota de 7,94 sobre 10 en el cas de l'atenció primària i de 8,43 en el cas de l'atenció hospitalària amb internament. També destaca que més del 85% tornarien al centre en cas de necessitar-ho.
 
Els usuaris també valoren molt positivament la facilitat per demanar visita per Internet en aquells centres que hi ha disponibilitat (98,4%), les explicacions entenedores (96,5%), la neteja del CAP (96,0%), el tracte dels metges i infermeres (95,4%) i 95,1%) i la informació coherent (94,3%).
 
De fet, pràcticament nou de cada deu pacients atesos en centres d'atenció primària (88,9%) afirma que tornaria al CAP on ha estat atès.
 
Atenció hospitalària amb internament
 
Pel que fa a l'estudi corresponent a l'atenció hospitalària amb internament, els pacients mostren una elevada satisfacció amb les explicacions que els van donar quan van marxar de l'hospital (96,2%), l'ajuda per controlar o millorar el dolor (96,2%), el tracte dels metges, infermeres i del personal d'admissions (96,1%, 95,6% i 95,3%), el sentir-se en bones mans (95,3%), i les explicacions sobre el funcionament de l'hospital (95,2%). També destaca que el 89,9% dels atesos afirma que continuaria anant al mateix hospital.