Dijous, 5 d'agost de 2021 - Edició 1106
La República

El traspàs del Clínic a la Generalitat, aprovat pel Consell de Ministres

El Consell de Ministres espanyol ha aprovat aquest divendres tres reials decrets que fan efectiva la transferència a la Generalitat de la gestió de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, de la declaració d’utilitat pública de les associacions i fundacions que desenvolupin la seva activitat a Catalunya, i de les ajudes comunitàries a organitzacions d’agricultors. Els tres reials decrets fan efectius els acords assolits a la Comissió Mixta Estat-Generalitat. El reial decret estipula que el traspàs tindrà un cost efectiu de 75 milions que s’incorporaran al sistema de finançament autonòmic, l’acord implica també el lliurament al Govern de 110 milions més que es pagaran d’una sola vegada entre 2008 i 2012 per eixugar el deute i per inversions necessàries.

Redacció
Redacció 25/09/2007

La Generalitat també assumirà, a partir de l’1 de novembre del 2007, la gestió de la declaració d’utilitat pública de les associacions, federacions i confederacions que desenvolupin majoritàriament les seves funcions a Catalunya, estiguin inscrites en un registre de la seva titularitat, i tinguin seu al territori de Catalunya. A més, el Govern gestionarà la seva revocació i la verificació i sanció de la rendició de comptes de les entitats declarades d’utilitat pública.

La declaració d’utilitat pública d’aquestes entitats, segons el govern espanyol, tindrà efectes equivalents des del punt de vista registral i fiscal als de l’estat, sempre i quant hagi obtingut prèviament hagi obtingut un informe preceptiu favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda.

El Consell de Ministres també ha aprovat el traspàs de funcions en matèria de gestió, control i pagament de l’ajuda comunitària a les organitzacions de productors d’àmbit superior a Catalunya a partir de l’1 de gener de 2008. El Govern tindrà competències en l’aprovació, la modificació i la gestió de programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses. Per fer efectives aquestes funcions, l’estat traspassa al Govern 61.097,71 euros.