Dimarts, 21 de març de 2023 - Edició 1699
La República

El PIB de Catalunya creix i creix

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha elaborat unes taules que permeten efectuar anàlisis sobre PIB amb degradació sectorial o des del punt de vista de l’oferta o de la demanda. Anàlisis entre les relacions entre diversos sectors, dades rellevants per estudiar el tercer sector, balanç de preus i altres estudis que, per la seva peculiaritat, no acostumen a formar part del tronc central de l’estadística.

Redacció 10/07/2007

EL PIB català s’ha multiplicat per 3,2 des de l’entrada de la nostra economia a la Unió Europea. Així ens ho explica un estudi realitzat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) en una taula sobre Unputs i Outputs. Les dades més rellevants són que  la indústria alimentària, l’editorial i la metal·lúrgica han substituït el tèxtil i la química com a factors clau, mentre que les compres a l’estranger de les empreses catalanes augmenten de forma significativa.

També és d’important rellevància explicar que des dels anys 80 (pocs anys abans de l’entrada a l’UE) l’economia catalana s’ha integrat plenament en els mercats mundials. S’explica perquè la nostra activitat econòmica ha augmentat el seu grau d’obertura exterior i ha registrat un creixement espectacular de les exportacions. Destacar també que hi ha hagut un canvi respecte a les relacions comercials cap a l’Estat espanyol que s’han reduït en favor d’intercanvis comercials amb altres països de la Unió i amèrica llatina.

L’Idescat ha elaborat aquestes taules durant dos anys amb la col•laboració de 500 empreses catalanes, les dades preexistents o enquestes específiques.