Dijous, 5 d'agost de 2021 - Edició 1106
La República

El Parlament admet una iniciativa legislativa popular per prohibir les curses de toros a Catalunya

La Mesa del Parlament ha admès a tràmit una iniciativa legislativa popular (ILP) que té com a finalitat la prohibició de les curses de toros a Catalunya. Perquè aquesta iniciativa pugui seguir endavant, els promotors hauran d’acreditar en els pròxims mesos que tenen el suport d’un mínim de cinquanta mil persones.

Abans no es comencin a recollir les signatures, els promotors han de presentar a la Comissió de Control de les Iniciatives Legislatives Populars els plecs corresponents. Aquesta comissió, la integren tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tres catedràtics de dret constitucional o de ciència política i tres juristes, tots de prestigi reconegut.

Redacció
Redacció 11/11/2008

Els promotors han presentat una Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, en què es demana que quedin prohibides ‘les curses de braus i els espectacles amb braus que incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les ‘sorts’ de la pica, les banderilles i l’estoc, així com els espectacles taurins de qualsevol modalitat que se celebrin a les places de braus o fora d’elles’, llevat de les festes amb bous sense mort de l’animal (correbous) que es facin en localitats on tradicionalment se celebren. La proposta també contempla que el Govern hagi de compensar econòmicament els propietaris de les places de toros.

Els promotors d’aquesta ILP són Albert Guerra, Jennifer Berengueras, Raul Romero, Enric Gallego, Anna Mula, Alejandra García, Manel Macià, Debora Parris, Leonardio Héctor Anselmi, Helena Escoda i Rut Carrillo.

La comissió ha de segellar i numerar els fulls i retornar els plecs a la comissió promotora, que té cent vint dies hàbils, ampliables a seixanta més, per reunir les cinquanta mil signatures. Les persones que donin suport a la iniciativa han de fer constar, juntament amb la signatura, el nom i el cognom, el número del DNI o el d’identificació de la targeta d’estranger, i el domicili. Totes aquestes dades han de ser autenticades.

Si la proposta finalment aconseguís cinquanta mil signatures validades, aleshores en començaria la tramitació pròpiament parlamentària. Els grups hi podrien presentar esmenes a la totalitat, i la Junta de Portaveus podria incloure en l’ordre del dia d’un ple el debat de totalitat de la Proposició. Aquest debat en el ple començaria, segons el Reglament, amb la presentació de la iniciativa per un membre de la comissió promotora. Si la Proposició superés el debat de totalitat, se seguiria tramitant en comissió i retornaria al ple per al debat i la votació finals.