Dimecres, 28 de juliol de 2021 - Edició 1098
La República

El Govern s’endeutarà per compensar la caiguda d’ingressos i afrontar la crisi

La Generalitat de Catalunya s’endeutarà un 1% del PIB l’any 2009, el límit autoritzat per la llei d’estabilitat pressupostària. Així ho marquen els pressupostos del Govern per a l’any que ve, que aquest dimarts han estat aprovats al Consell Executiu. Aquest augment del dèficit públic ha de servir per compensar la caiguda dels ingressos no financers de la Generalitat, que disminueixen en un 4,5%.

Aquesta caiguda és fruit sobretot de la retracció del sector immobiliari. Davant d’aquesta situació, la Generalitat ha decidit endeutar-se per poder fer les polítiques necessàries per fer front a la crisi, com ara les polítiques socials, el foment de l’ocupació i l’impuls de l’activitat econòmica.

Redacció
Redacció 29/10/2008

Els pressupostos per al sector públic sumen un total de 36,985,1 MEUR, un creixement del 6,4%. El Govern assegura que aquests són uns comptes que s’inscriuen en un context de crisi econòmica. De fet, preveuen que l’economia catalana entri en recessió, amb un creixement anual estimat del -0,1%. Un escenari que té implicacions sobre els recursos disponibles per part de la Generalitat, ja que els ingressos no financers, exclosos els finalistes, disminuiran un -4,5%, fins als 21.141,2 MEUR.

Aquesta caiguda sobretot es produeix per la retracció del sector immobiliari. Així, només en concepte d’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, la Generalitat ingressarà 1.762,8 MEUR menys que el 2008. Això representa una reducció del 46%. Els tributs cedits disminuiran un -24,1%, mentre que les participacions en els impostos estatals registren un creixement del 5,3%.

Davant de la debilitat de les principals fonts d’ingressos de la Generalitat, el Govern s’ha vist obligat a finançar part de la despesa generant dèficit públic. Així, ha decidit un dèficit d’un 1% del PIB català, 2.127,8 MEUR, tal com fixa la llei d’estabilitat pressupostària i d’acord amb la recent autorització del Consell de Política Fiscal i Financera. Aquesta aportació de recursos permet que les despeses no financeres creixin un 2,4%.

La Generalitat assegura que els comptes pel 2009 estan dissenyats per fer front a la crisi, amb els objectius d’incentivar l’activitat productiva i protegint els sectors socials més vulnerables. Els recursos destinats a les polítiques socials creixen en 712,7 MEUR, mentre que es destinaran 163,7 MEUR més al foment de l’ocupació. Això inclou 100 MEUR de crèdits per a la formació de desocupats.

A més, també remarquen que s’incideixen en partides per millorar les condicions de la competitivitat de l’economia catalana. Així, el pressupost per a innovació creix en 126,4 MEUR i la inversió en transport rep 415,5 MEUR.

D’altra banda, el Govern afegeix que també s’ha fet un esforç de contenció en la despesa no essencial. Així, el pressupost d’administració i serveis generals disminueix en 45,9 MEUR, en línia amb les mesures d’austeritat iniciades el 2008.

Les polítiques socials, la ‘gran prioritat’

El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, ha remarcat que els objectius del pressupost passen per contribuir ‘al manteniment de l’activitat econòmica, que contrarestin la caiguda de productivitat’, amb les polítiques socials com a ‘gran prioritat’, una aposta per ‘la productivitat i la competitivitat de l’economia’ i ‘rigor i contenció’ en la despesa. Segons Castells, cal tant ‘parar el cop’ com encarar les ‘reformes de fons’ que cal fer en moments de crisi.

Castells ha remarcat que els ingressos no financers de la Generalitat cauran, sobretot pel descens del sector de la construcció. Sobre el tram autonòmic de l’IRPF, la previsió és d’un augment del 5,3%, segons el que preveu l’Estat. Ara bé, Castells ha posat en dubte la ‘fiabilitat’ d’aquesta previsió del govern espanyol, ja que el creixement de l’IRPF és ‘molt alt’. ‘Sabem segur que tindrem aquests ingressos, però segurament no es complirà’, ha dit, tot afegint que aquest seria un problema que podria haver-hi el 2011.

Sobre l’endeutament, Castells ha remarcat que l’1% de dèficit públic és la limitació que estables la normativa d’estabilitat pressupostària. Una llei, ha assegurat, que el Govern ‘ha de complir’. ‘Respectem la normativa aplicable i ho fem amb tot rigor’, ha assegurat. Castells ha remarcat que un canvi en aquest sentit s’hauria de fer de forma coordinada del conjunt d’economies europees. ‘Però no vull que es desprengui que vull que es modifiqui aquesta normativa’, ha advertit.

El conseller ha evitat donar detalls de partides, ja que els comptes seran lliurats al Parlament aquest divendres i allà farà una altra compareixença pública per explicar els pressupostos amb detall i per departaments. Ni tant sols ha avançat la xifra global d’inversió. Només ha avançat que ‘la inversió finançada directament a càrrec del pressupost notarà una severa contenció’, però que ‘el conjunt de la despesa de capital augmentarà’.