Dimarts, 21 de setembre de 2021 - Edició 1153
La República

El Govern redueix a menys de la meitat membres del consell rector de la CCMA

El Govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de modificació de les lleis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA), del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la comunicació audiovisual de Catalunya. Concretament, l’executiu català aprova reduir de 12 a 5 els membres del Consell de Govern de la CCMA i eliminar la figura de la direcció general, unes funcions que ara assumirà el president. A més del Consell de Govern de la CCMA, la llei també preveu que el Consell Assessor de Continguts i de Programació estigui integrat per 14 membres en lloc dels 21 actuals. Paral·lelament, el Govern també proposa disminuir a la meitat els membres del CAC, passant de 10 a 5.

Redacció
Redacció 02/08/2011

El Govern aprova, així, l’últim dels projectes de llei en què s’ha dividit la llei òmnibus amb l’objectiu de simplificar i racionalitzar l’estructura, l’organització i el funcionament dels organismes.

Tant el Consell del CAC com el Consell de Govern de la CCMA s’han de constituir en el termini màxim d’un mes a partir de l’entrada en vigor de la Llei. Mentrestant, els consellers continuaran exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous integrants tot i que els hagi expirat el mandat. La llei preveu que puguin ser reelegits com a integrants del nou Consell.

Els membres del Consell de Govern de la CCMA seran elegits pel Parlament per majoria de dos terços després de ser proposats pel CAC, que n’haurà verificat la idoneïtat. El president serà escollit també pel Parlament per la mateixa majoria d’entre els cinc membres que integren el Consell.

El president del Consell de Govern assumirà la direcció executiva ordinària de la CCMA, que fins ara exercia el director general, un càrrec que l’actual normativa suprimeix. Pel president de la Generalitat, Artur Mas, la fusió de càrrecs busca evitar “la bicefàlia” i l'”acumulació de càrrecs” que pel funcionament de la CCMA serien “innecessaris”.

El Consell Assessor de Continguts i de Programació s’ha de constituir en un termini màxim de sis mesos des de la constitució del Consell de Govern de la CCMA. Els 14 membres que el formaran, escollits pel Parlament, tindran un mandat de quatre anys i d’entre aquests el Consell escollirà un president.

En aquesta línia, el president de la Generalitat ha recordat que “es pot fer el mateix i fins i tot millor amb menys”. “Si això val per tothom, també val per la CCMA”, ha reblat Mas, que ha afegit que amb la nova l’estructura proposada pel Govern “n’hi ha prou per garantir un bon funcionament”.

Dels cinc membres del CAC, quatre seran elegits pel Parlament a proposta com a mínim de dos grups parlamentaris per majoria de dos terços. El cinquè membre, el president, és proposat i nomenat pel Govern.

El Govern manté el càrrec del president i dels membres del CAC en sis anys i el tercer any s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels membres elegits pel Parlament. Actualment, la renovació es fa cada dos anys i afecta un terç dels seus membres.

El president és qui té la representació legal de l’organisme i la facultat de convocar i presidir les reunions del ple del Consell, que també es pot convocar si ho demanen com a mínim tres dels seus membres.

El Govern redueix a menys de la meitat membres del consell rector de la CCMA

El Govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de modificació de les lleis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA), del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la comunicació audiovisual de Catalunya. Concretament, l’executiu català aprova reduir de 12 a 5 els membres del Consell de Govern de la CCMA i eliminar la figura de la direcció general, unes funcions que ara assumirà el president. A més del Consell de Govern de la CCMA, la llei també preveu que el Consell Assessor de Continguts i de Programació estigui integrat per 14 membres en lloc dels 21 actuals. Paral·lelament, el Govern també proposa disminuir a la meitat els membres del CAC, passant de 10 a 5.

Redacció
Redacció 02/08/2011

El Govern aprova, així, l’últim dels projectes de llei en què s’ha dividit la llei òmnibus amb l’objectiu de simplificar i racionalitzar l’estructura, l’organització i el funcionament dels organismes.

Tant el Consell del CAC com el Consell de Govern de la CCMA s’han de constituir en el termini màxim d’un mes a partir de l’entrada en vigor de la Llei. Mentrestant, els consellers continuaran exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous integrants tot i que els hagi expirat el mandat. La llei preveu que puguin ser reelegits com a integrants del nou Consell.

Els membres del Consell de Govern de la CCMA seran elegits pel Parlament per majoria de dos terços després de ser proposats pel CAC, que n’haurà verificat la idoneïtat. El president serà escollit també pel Parlament per la mateixa majoria d’entre els cinc membres que integren el Consell.

El president del Consell de Govern assumirà la direcció executiva ordinària de la CCMA, que fins ara exercia el director general, un càrrec que l’actual normativa suprimeix. Pel president de la Generalitat, Artur Mas, la fusió de càrrecs busca evitar “la bicefàlia” i l'”acumulació de càrrecs” que pel funcionament de la CCMA serien “innecessaris”.

El Consell Assessor de Continguts i de Programació s’ha de constituir en un termini màxim de sis mesos des de la constitució del Consell de Govern de la CCMA. Els 14 membres que el formaran, escollits pel Parlament, tindran un mandat de quatre anys i d’entre aquests el Consell escollirà un president.

En aquesta línia, el president de la Generalitat ha recordat que “es pot fer el mateix i fins i tot millor amb menys”. “Si això val per tothom, també val per la CCMA”, ha reblat Mas, que ha afegit que amb la nova l’estructura proposada pel Govern “n’hi ha prou per garantir un bon funcionament”.

Dels cinc membres del CAC, quatre seran elegits pel Parlament a proposta com a mínim de dos grups parlamentaris per majoria de dos terços. El cinquè membre, el president, és proposat i nomenat pel Govern.

El Govern manté el càrrec del president i dels membres del CAC en sis anys i el tercer any s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels membres elegits pel Parlament. Actualment, la renovació es fa cada dos anys i afecta un terç dels seus membres.

El president és qui té la representació legal de l’organisme i la facultat de convocar i presidir les reunions del ple del Consell, que també es pot convocar si ho demanen com a mínim tres dels seus membres.