Dimarts, 3 d'agost de 2021 - Edició 1103
La República

El Govern d’Entesa i CiU rebutgen les esmenes a la totalitat a la llei del Consell de Garanties Estatutàries de PP i C’s

El Parlament ha rebutjat aquest dijous les esmenes a la totalitat a la llei del Consell de Garanties Estatutàries presentades pel PP i Ciutadans (C’s). En total, el resultat ha estat de 116 vots en contra, del tripartit i CiU, i 16 vots a favor. El Consell de Garanties Estatutàries és un òrgan que emana directament de l’Estatut i que substituirà l’actual Consell Consultiu, n’assumirà les funcions i n’incorporarà de noves. L’objectiu d’aquest òrgan és vetllar per l’adequació a l’Estatut i la Constitució dels projectes i les proposicions de llei, els decrets llei i els decrets legislatius.

Redacció
Redacció 13/11/2008

El Consell de Garanties Estatutàries és preceptiu que emeti dictamen sobre els projectes i les proposicions de llei de reforma de l’Estatut, i també abans de la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat per part del Parlament o el Govern, de la interposició de conflicte de competència per part del Govern, i de conflicte en defensa de l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional. Només són vinculants els dictàmens relatius als projectes i proposicions de llei que desenvolupin o afectin drets reconeguts a l’Estatut.

Poden sol·licitar dictàmens el Govern, dos grups parlamentaris, una desena part dels diputats, el Síndic de Greuges, quan la iniciativa legislativa afecti drets reconeguts als capítols I, II i III del títol I de l’Estatut, i els municipis i vegueries destinataris d’una iniciativa legislativa. El nou consell, segons la proposició de llei, l’integraran nou membres, que han de ser juristes de reconeguda competència, sis a proposta del Parlament i tres, del Govern. Han de ser nomenats per a un període de nou anys i no poden ser reelegits.

La diputada del PSC Lidia Santos ha remarcat en la presentació del Consell de Garanties Estatutàries que aquest ‘té per objectiu regular la composició i el funcionament del Consell de Garanties Estatutàries, l’estatut dels seus membres i els procediments relatius a l’exercici de les seves funcions, tal com ho feia el Consell Consultiu’.

En aquest sentit, la parlamentaria dels socialistes catalans ha assegurat que el Consell Consultiu i el Consell de Garanties Estatutàries ‘són òrgans consultius i de control preventiu’. En aquest context, ha destacat que ‘no és un òrgan polític’, sinó tècnic-jurídic per avaluar l’adequació estatutària o constitucional d’un projecte de norma’.

Santos també ha afirmat que ‘el control de constitucionalitat el té el TC’. ‘No hi ha suplantació ni confusió, ni exclusió, ni cap conflicte de legitimitats perquè la naturalesa dels dos òrgans és molt diferent’, ha assegurat la diputat dels socialistes catalans.

Durant la seva intervenció, Francesc Homs, de CiU, ha ressaltat que el Consell de Garanties Estatutàries ‘no és un Tribunal Constitucional i no té cap naturalesa jurisdiccional, no és un apèndix del Parlament i no és un òrgan assessor’. ‘No és res de tot això’, ha assegurat, després de les crítiques de Ciutadans i PPC. ‘És una institució prevista a l’Estatut amb unes funcions amb les que CiU hi va creure i hi continua creient’, ha afirmat. El dirigent de CiU ha dit que també ho feien per coherència política.

Per la seva part, el portaveu parlamentari d’ICV-EUiA, Jaume Bosch, ha criticat que les esmenes a la totalitat no són al Consell de Garanties Estatutàries, sinó a l’Estatut. Mentre, la portaveu parlamentària d’ERC, Anna Simó, ha dit que tant PPC com Ciutadans haurien ‘d’estar contents, perquè es crea un nou filtre per garantir la constitucionalitat de les lleis’.