Divendres, 31 de març de 2023 - Edició 1709
La República

El Govern balear garanteix que els nens diabètics puguin tenir una escolarització normalitzada

El Govern, a través de les Conselleries de Salut i Educació, garantirà que els prop de 150 nens diabètics de les Balears puguin gaudir d’una escolarització normalitzada, realitzant un òptim seguiment i control de la malaltia durant l’horari escolar amb la participació dels professors, personal de salut i els pares. Així va quedar reflectit en el conveni de col•laboració subscrit avui entre ambdues Conselleries i l’associació de persones diabètiques de Balears (ADIBA), en el qual s’estableix un protocol d’actuació que permetrà que els nens afectats per aquesta malaltia puguin disposar d’una atenció específica dintre de les escoles i aconseguir una millor qualitat de vida.

Redacció 16/12/2007

L’acord estableix les mesures necessàries per a assegurar una adequada formació dels professors que tenen relació amb escolars diabètics, perquè puguin adquirir coneixements i habilitats suficients que els permetin supervisar i realitzar les atencions necessàries per a un “adequat control” dels nens. A més, tots els centres educatius que acullen a nens diabètics disposaran de material didàctic i també rebran un maletí amb l’instrument sanitari necessari -glucòmetre, tires reactives-així com dues injeccions de glucagó per actuar en cas d’urgència.

Així, el conveni assenyala que les escoles, els centres de salut i les famílies haurien d’estar coordinats per a realitzar un seguiment adequat dels escolars diabètics. D’aquesta manera, els pares lliuraran a l’escola un informe mèdic amb les indicacions de seguiment de la malaltia que ha de seguir el seu fill, i haurien de signar una autorització per a la realització dels controls pertinents durant la jornada escolar.