Dissabte, 19 de juny de 2021 - Edició 1059
La República

El CAC aprova el plec de clàusules per al concurs de 83 concessions públiques de ràdio en FM per a particulars

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va aprovar el 19 de desembre passat el plec de clàusules per al concurs de 83 concessions de ràdio en freqüència modulada (FM). L’anunci de la licitació, que es farà mitjançant un procediment obert de concurs, apareix aquest divendres publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els particulars que optin a explotar aquestes concessions poden presentar les seves sol·licituds a partir del 21 de desembre i fins al 14 de febrer del 2008. Es tracta de la primera adjudicació de mitjans audiovisuals que es fa a Catalunya, i també a l’estat espanyol, en què la convocatòria i la resolució corresponen íntegrament a una autoritat reguladora de l’audiovisual, seguint el model europeu, en què les licitacions de concessions ja no depenen dels governs.

Redacció
Redacció 23/12/2007

El CAC va adquirir la competència completa sobre les adjudicacions de concessions amb la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

Les freqüències i les zones de servei per a les quals es pot concursar són les reservades per a Catalunya d’acord amb el Pla tècnic nacional de radiodifusió, aprovat pel Reial decret 964/2006, d’1 de setembre, i la Resolució PRE/3315/2006, de 17 d’octubre.

El plec de clàusules del concurs estableix un barem màxim de 200 punts per a la proposta tecnològica, 250 punts per a la proposta econòmica, 450 punts per a la proposta de la programació i 100 punts per a l’interès específic de l’oferta per a la zona de servei.