Dimecres, 28 de juliol de 2021 - Edició 1098
La República

El 43% dels pares i mares dels alumnes universitaris no té estudis superiors

El 43,72% dels pares i mares dels alumnes universitaris catalans no ha cursat estudis superiors, de manera que el seu nivell educatiu és el Batxillerat, la Formació Professional, l’Educació General Bàsica (EGB), els estudis primaris o no té estudis. Segons dades de la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa en resposta parlamentària, en el 12,3% de les famílies catalanes, el pare i la mare han cursat ensenyaments superiors, pel qual tenen un nivell d’estudis de diplomat, enginyer tècnic, llicenciat o doctor.

Redacció
Redacció 19/11/2008

Tot i això, també hi ha famílies en què hi ha diferències de nivell educatiu entre el pare i la mare. Els casos en què la mare té una titulació superior i el pare no, sumen el 6%; mentre que a la inversa -el pare té estudis superiors i la mare no-, supera el 8,6%.

Finalment, en el 29% dels casos la Conselleria no precisa el nivell educatiu de les famílies, bé perquè correspon a uns altres ensenyaments, o perquè no disposa de les dades.

Les xifres es desprenen de la matrícula de les universitats catalanes per al curs 2006-2007, dades sense gaire variació respecte al curs passat, quan les famílies amb un nivell educatiu superior van ser el 10,7% i les que no van arribar a aquest nivell, el 39,2%.