Dijous, 5 d'agost de 2021 - Edició 1106
La República

Detecten irregularitats comptables en una empresa vinculada al Fòrum

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat irregularitats en la gestió econòmica de Barcelona d’Infraestructures Municipals S. A., una empresa de l’Ajuntament de Barcelona que va treballar per el Fòrum Universal de les Cultures 2004. L’informe exposa que entre el 2001 i el 2004 aquesta empresa va fer obres per un import total de 812,7 milions d’euros i va adquirir a compte de l’Ajuntament de Barcelona diversos actius del Fòrum per un import de 4,3 milions d’euros. Entre les irregularitats n’hi ha de relacionades amb la selecció de personal, la publicitat dels processos de licitació i indemnitzacions. El quart tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Ramón García Bragado, ha ofert una roda de premsa per valorar l’informe.

Redacció
Redacció 24/02/2009

Pel que fa a l’àrea de personal, ‘no consten’ processos selectius de contractació de personal que respectessin els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat segons establia la normativa vigent. Per altra banda, el director tècnic d’infraestructures, Ernest Santolaria, va rebre 50.176 euros com a indemnització especial, malgrat el treballador continua treballant a l’empresa. Aquesta indemnització s’inclou dintre d’una gratificació excepcional pels serveis prestats de 100.353 euros, que la sindicatura nota que ‘no es detallen en cap document que els justifiqui’. Per altra banda, el conseller delegat, que era Jaume Castellví, va rebre 10.000 euros en concepte de col·laboracions en la direcció, una quantitat que segons la legislació era incompatible amb el seu càrrec, i que Castellví va retornar íntegrament al 2004.

L’Ajuntament ‘reflexionarà’ pel que fa al personal

García Bragado ha dit que pel que fa al personal ‘sí que considerem que la lectura atenta de les manifesatcions de la sindicatura ens permetran, sense dubte, millorar l’actuació municipal’. Ha exposat que per aquest motiu l’informe serà debatut al consell d’administració de Barcelona Serveis Municipals que està convocat pel proper dilluns dia 2 de març i on els representants de tots els grups es posicionaran. El tinent d’alcalde ha explicat que aquestes qüestions ‘han de motivar una reflexió’ per part de l’Ajuntament per evitar situacions com les que es posen de manifest.

Respecte a l’àrea d’inversions, la sindicatura acusa l’empresa municipal de no aprovar els plecs de clàusules administratives particulars dels expedients de contractació fins el 31 de desembre del 2003, el que ‘determina que no s’ha donat un adequat compliment d’un dels tràmits essencials del procediment de contractació’. Per altra banda s’observen contractes on s’anuncia la licitació per un preu i se sol·liciten ofertes addicionals per altres conceptes, el preu de les quals no s’inclou en l’import publicat com a licitació. El projecte constructiu del lateral de la Ronda Litoral, costat mar, es va licitar en la mateixa data en dos trams per evitar la publicitat comunitària. La sindicatura també considera que no es van publicitar correctament les licitacions i adjudicacions als diaris oficials fins el gener del 2004. García Bragado ha replicat a la sindicatura que l’Ajuntament de Barcelona discrepa d’aquesta acusació perquè ‘creiem que era perfectament d’acord amb la llei vigent en aquell moment’ i per això ‘creiem que vam actuar correctament igual que altres empreses públiques catalanes en aquella situació’.

Finalment, la sindicatura exposa que la societat va adquirir diversos actius de l’empresa Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 S. A. per un import de 4,3 MEUR que es concretaven amb les obres, el rellotge solar, l’adequació de serveis, la tanca perimetral, els bancs i un joc interactiu d’aigua. La societat va comprar per l’import del cost de disseny, maquetació, direcció d’obra, construcció o adquisició i desmuntatge de cadascun dels actius utilitzats al Fòrum, de manera que l’empresa del Fòrum va obtenir la totalitat de l’import invertit, així com un benefici extraordinari per l’amortització efectuada en els seus estats financers, en detriment de la societat. García Bragado ha defensat que es va fer entre dues empreses públiques i immediatament després d’aquest fet el Fòrum ho va donar de baixa i per tant ‘no hi va haver cap mena d’enriquiment injust ni per un ni per altre’.

CiU ho qualifica d’escàndol

El grup municipal de CiU a Barcelona, considera que es tracta d’un ‘escàndol’ i de ‘gravíssimes il·legalitats dels governs socialistes de l’Ajuntament’ en la gestió de les obres del Fòrum 2004. El portaveu d’Infraestructures del grup municipal de CiU, Antoni Vives, ha dit que ‘poques vegades un informe ha destacat tantes i tan importants irregularitats, incompliments i vulneracions greus de les lleis administratives, de contractació d’obres i de personal, així com malbaratament de cabals públics’. Davant d’aquest ‘escàndol’, el grup municipal ha anunciat que exigirà explicacions al govern municipal.