Dilluns, 14 de juny de 2021 - Edició 1054
La República

Del “necessita millorar” a “l’insuficient”

El Departament d’Educació ha presentat aquest dimarts una nova ordre que regula el procés d’avaluació a l’educació primària i secundària obligatòria (ESO) que fins ara eren ‘qualificats’ amb ‘necessita millorar o progressa adequadament’. La principal novetat és la reintroducció de les notes qualitatives –insuficient, suficient, bé, notable i excel·lent- al final de cada cicle de primària, i l’inclusió de notes numèriques –de l’1 al 10- que acompanyaran les qualificacions qualitatives a l’ESO. Una normativa que ja és d’aplicació per aquest primer curs 2007-2008, i que es reflectirà en la primera avaluació d’aquest primer trimestre lectiu.

Redacció
Redacció 18/12/2007

Aquestes avaluacions es duran a terme a finals de cada cicle de primària; 1er, 3er i 5è, és a dir, cada dos anys, ‘sense perjudici que el centre pugui fer-ho de manera més continuada’ ha explicat el conseller Maragall. I a secundària a final de cada curs.

L’objectiu és fomentar la cultura de l’esforç de l’alumnat, millorar la coordinació educativa entre ambdues etapes i reforçar la implicació dels pares en el procés d’aprenentatge dels seus fills.

Aquesta ordre el que fa és fixar una ‘periodicitat obligada’ que és la que ‘ens correspon’, ha dit el conseller Maragall, i per tant es disposarà d’uns elements de judicis sobre el sistema ‘una mica més potent’.

Mesures de recuperació a secundària

D’altra banda, la normativa estableix mesures de reforç i de recuperació en l’educació secundària per a aquell alumnat que no progressi adequadament i que seran establertes pel centre.

Pel que fa a la promoció del curs, l’ordre d’avaluació de secundària preveu que l’alumne promocionarà al curs següent quan hagi superat els objectius de les matèries cursades o tingui qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Es repetirà curs amb avaluació negativa en tres o més matèries. I excepcionalment, l’equip docent podrà decidir el pas al curs següent d’un alumne amb tres matèries suspeses.

Una altra de les novetats de l’ordre d’avaluació secundària és que en finalitzar l’ESO el centre elaborarà un document orientador per a alumne sobre el seu futur acadèmic i professional.

Entrevistes entre els tutors de secundària i primària

Per primera vegada, aquesta normativa preveu la realització d’entrevistes entre el tutor del darrer cicle de l’educació primària i els tutors del primer de curs de l’ESO. Així mateix, la normativa recau en la necessitat d’implicar la família en el procés d’aprenentatge i avaluació de l’alumnat. Per aquest motiu, el centre informarà els pares de l’evolució escolar dels seus fills a través d’informes escrits, entrevistes individuals (mínim una per curs) i reunions col·lectives (mínim una l’inici de cadascun dels cursos).