Dilluns, 2 d'agost de 2021 - Edició 1103
La República

Ciutadans va incomplir la llei en acceptar donatius anònims en la campanya electoral del 2006

Ciutadans va incomplir la llei en la campanya electoral al Parlament de l’any 2006 en acceptar donacions que superaven el límit individual de 6.000 euros establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) i per acceptar aportacions que no han estat identificades nominativament i no hi consta el domicili ni el DNI, tal com també estableix la LOREG. Aquests són algunes de les dades que es desprenen de l’informe de la Sindicatura de Comptes. Aquest organisme ha tramès aquest dimecres al Parlament l’informe 14/2008, de fiscalització dels comicis al Parlament de 2006.

Per altra banda, l’informe ressalta que la comptabilitat electoral de Ciutadans recull, en el compte d’ingressos, donacions per un import total de 129.559,31 euros per les aportacions de persones físiques i jurídiques. Aquest mateix compte inclou dues aportacions, de 60.000 euros i 7.250 euros, que superen el límit individual establert per la LOREG en 6.010,12 euros.

Redacció
Redacció 16/10/2008

En concret, segons la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Ciutadans va registrar com a ingressos electorals diverses quotes d’afiliació dels militants per un total de 92.462,97 euros, que caldria assimilar-les a donacions o a aportacions de la formació al finançament electoral.

Així mateix, la resta d’aportacions no han estat identificades nominativament i no hi consta el domicili ni el DNI, tal com estableix l’article 126.1 de la LOREG. La sindicatura destaca el fet que impossibilita la comprovació que les aportacions no sobrepassin el límit legal establert. De fet, aquest article assenyala que ‘els qui aporten fons (…) faran constar en l’acte de l’imposició el seu nom, domicili i el seu número de DNI o passaport (…)’.

En la mateixa línia, però no amb tanta gravetat, les aportacions de persones físiques i jurídiques en el cas del PSC s’identifiquen amb el nom i l’import, però no amb el domicili ni el DNI. Així mateix, ERC i Ciutadans van pagar despeses electorals per 21.994,76 euros i 262.672,59 euros, respectivament, després dels 90 dies posteriors a les eleccions que fixa l’article 125.3 de la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG) com a límit per a disposar dels fons dels comptes electorals.

La sindicatura també veu com una pràctica no recomanable que el PP i ICV-EUiA hagin registrat com a despesa electoral nombroses factures, amb assentaments directes contra tresoreria el primer, i contra un compte global de proveïdors el segon, i no en comptes de proveïdors individualitzats. Aquest fet dificulta la identificació dels proveïdors amb facturació superior als 6.010,12 euros.

Després de lliurar-se al Parlament, aquest informe és enviat al Tribunal de Comptes per al seu coneixement i efectes oportuns en les fiscalitzacions que el Tribunal efectua sobre l’activitat economico-financera dels partits polítics, competència que té atribuïda de forma exclusiva d’acord amb la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

A diferència de les eleccions de 2003, en aquesta ocasió cap formació ha superat el límit de despesa electoral. Segons les dades de la Sindicatura de Comptes, CiU es va gastar per les eleccions al Parlament 2.584.643 euros; el PSC 2.249.664 euros; el PP català, 2.177.854; ICV-EUiA, 1.193.524; ERC, 817.412 euros i Ciutadans, 385.163.

L’informe relatiu a les eleccions al Parlament de 2003 va posar de manifest que tant el PSC com CiU van superar diversos límits de despeses establerts per la LOREG. Fonts consultades recorden que CiU va sobrepassar la seva despesa en publicitat en premsa i ràdios en un 40.6%, amb 179.609 euros. La federació nacionalista va ser l’única formació que va excedir el límit total de despeses ordinàries, en un 0,9%, amb 20.723 euros. El PSC va sobrepassar el límit de despesa en premsa i ràdio en un 4,1%, amb 18.271 euros. No obstant això, els socialistes catalans no es van excedir del límit total de despesa.