Dimecres, 16 de juny de 2021 - Edició 1056
La República

CiU presenta una nova iniciativa al Congrés perquè els aeroports de Girona, Reus i Sabadell passin a mans de la Generalitat

El grup parlamentari de CiU al Congrés dels Diputats ha presentat al Registre de la cambra baixa una proposició de Llei que reclama que els aeroports de Girona, Reus i Sabadell quedin desclassificats com a aeroports d’interès general i la Generalitat n’assumeixi les competències exclusives. Segons CiU, el fet que la gestió dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell continuï a càrrec d’AENA ‘dificulta l’adopció de solucions adequades a la demanda en l’àmbit del transport aeri’ i fa que no siguin ‘tan eficients com podrien ser’. ‘A vegades’, diu la proposició de Llei, ‘arriben a constituir un fre per al desenvolupament econòmic de Catalunya’.

Redacció
Redacció 28/04/2008

Aquest, segons la Federació, ha de ser ‘un primer pas’ que cal completar posteriorment amb la transferència de la gestió de l’Aeroport de Barcelona a la Generalitat de Catalunya. La proposició de Llei recorda que els aeroports són una ‘infraestructura vital’ pel desenvolupament econòmic i social del territori i que, per garantir la seva competitivitat futura, cal una ‘una gestió eficient’.

Segons la Federació, la descentralització de la gestió dels aeroports catalans no només contribuiria a dotar-los de més dinamisme i ajustar-los a les necessitats de desenvolupament dels sectors productius, sinó que dotaria de més eficiència a tot el sistema aeroportuari espanyol.

La proposició reclama que els tres aeroports quedin desclassificats com a aeroports d’interès general i, per evitar que l’Estat pugui fer marxa enrere de manera unilateral en aquesta decisió, estableix que la requalificació com a interès general de qualsevol aeroport de Catalunya requerirà de l’informe previ de la Generalitat.

D’aquesta manera el Govern assumiria les competències exclusives sobre els tres aeroports, que inclourien el règim jurídic, la planificació, la gestió dels aeroports i les seves instal·lacions i terminals, així com la gestió del domini públic i de les autoritzacions i concessions dins dels recintes.

La Generalitat també assumiria les competències de gestió del règim econòmic dels serveis aeroportuaris, especialment pel que fa a les taxes i tributs i la percepció i recaptació de les taxes relacionades amb l’ús de la infraestructura i del servei que presta.

També tindria competències en la delimitació de la zona de serveis dels aeroports, la determinació dels usos, i dels equipaments i activitats complementàries dins del recinte de l’aeroport, respectant les facultats del titular del domini públic.

Segons la proposició, la Generalitat assumiria la competència sis mesos després que es faci efectiva la transferència dels mitjans personals, materials i pressupostaris necessaris mitjançant un acord de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.