Dijous, 24 de juny de 2021 - Edició 1064
La República

CiU porta al Congrés la demanda de traspassar els aeroports de Girona, Reus i Sabadell

El text estableix que els tres aeroports quedaran ‘desclassificats’ com a aeroports ‘d’interès general’, requisit necessari perquè puguin ser objecte de transferència, i que la Generalitat n’assumirà les ‘competències exclusives’. A més introdueix un punt que apunta que en el futur ‘la qualificació d’interès general d’un aeroport a Catalunya requerirà d’un informe previ de la Generalitat’. Per la seva banda, José Luís Rodríguez Zapatero ha expressat en diverses ocasions la voluntat de l’executiu espanyol de negociar sobre la transferència dels ‘aeroports secundaris’ catalans, tot i que també ha recordat que aquesta no consta a l’Estatut.

Redacció
Redacció 06/06/2008

El grup parlamentari de CiU al Congrés dels Diputats defensarà en Ple el pròxim dimarts una proposició de llei per al traspàs de les ‘competències exclusives’ dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell a la Generalitat de Catalunya i la transferència dels mitjans personals, materials i pressupostaris precisos. La proposició recorda que els aeroports són una infraestructura ‘vital’ per al desenvolupament econòmic i social del seu territori, i que cal una ‘gestió eficient’ per garantir la seva competitivitat. La Federació recupera d’aquesta manera un traspàs que ha quedat en segon pla en les negociacions entre la Generalitat i l’Estat en el marc de l’aplicació de l’Estatut.

Si s’aprovés el text, la Generalitat obtindria les competències del règim jurídic, la planificació i la gestió dels aeroports, instal·lacions aeroportuàries, estacions terminals de càrrega en recintes aeroportuaris, a més de la gestió del domini públic necessari per a prestar el servei, especialment en l’atorgament d’autoritzacions i concessions dins dels recintes aeroportuaris. També tindria competències exclusives en el règim econòmic dels serveis aeroportuaris, especialment en les taxes i tributs, i en la delimitació de la zona de serveis, i la determinació dels usos, equipaments i activitats complementàries dins del recinte de l’aeroport.

CiU estableix al text que aquest acord pressupostari hauria d’arribar en sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei. En aquest termini, segons el text, la Comissió Mixta haurà d’haver tancat la qüestió i l’executiu ‘adoptarà les disposicions necessàries per a fer efectiu el traspàs’ d’aquests mitjans personals, materials i funcionals.