Dimecres, 4 d'agost de 2021 - Edició 1105
La República

CiU demana que es restitueixi als perjudicats per les confiscacions franquistes del paper moneda republicà

El grup parlamentari de CIU al Congrés dels Diputats defensarà dimecres a la Comissió Constitucional una iniciativa que ‘insta el govern espanyol a impulsar la compensació als perjudicats per la confiscació de moneda republicana en l’època franquista’. El diputat de CiU Jordi Xuclà sol·licitarà en primer lloc que s’iniciïn els tràmits per poder realitzar un cens sobre aquestes confiscacions. Xuclà creu que ‘cal prendre en consideració els rebuts emesos que avui es conserven i qualsevol de les relacions a aquest efecte realitzades en el seu moment que encara existeixen en els arxius del Banc d’Espanya o altres organismes’.

Redacció
Redacció 10/03/2009

Xuclà recorda ‘la complexitat per poder restituir als perjudicats de llavors o als seus hereus no és poca’ perquè ‘al llarg d’aquests anys molts afectats han perdut els rebuts i a més, en alguns llocs es va optar per lliurar sistemes substitutius del rebut com a Mallorca, on es lliuraven petites creus de fusta’. No obstant, apunta, ‘no hi ha cap dubte que és necessari reconèixer i reparar la injustícia que van sofrir moltes persones que van ser obligats a lliurar els seus capitals en moneda republicana sense que, setanta anys després, hagin estat compensats per això’.

Aquesta situació és fruit de dos decrets que va aprovar el Govern de Burgos el 27 d’agost de 1938 . En el primer d’ells encarregava al Banc d’Espanya les operacions de bescanvi de bitllets posats en circulació amb anterioritat al 18 de juliol de 1.936 que existien en els quals el denominava ‘territoris alliberats’ i es va constituir un tribunal perquè estudiés les sol•licituds de bescanvis extraordinaris.

El segon decret va prohibir la tinença de paper moneda posat en curs per la República. Davant l’amenaça de ser detinguts i jutjats per contraban, els ciutadans estaven obligats a dipositar la moneda republicana en el Banc d’Espanya, oficines de banca privada, autoritats militars, funcionaris de duanes o ajuntaments.

El decret especificava que el lliurament havia de fer-se contra expedició del corresponent resguard. Era el document acreditatiu del compliment de l’obligació preceptuada i en ell constaven tots detalls personals de l’interessat.

La proposició no de Llei de CiU insta el govern espanyol a ‘iniciar els tràmits necessaris per realitzar un cens corresponent a les confiscacions del govern franquista de paper moneda posat en curs per la República, prenent en consideració els rebuts emesos existents en l’actualitat, així com les relacions a aquest efecte realitzades en el seu moment i existents en els arxius del banc d’Espanya o qualsevol altra institució o arxiu’.

També a ‘restituir als perjudicats o, si escau, als seus hereus, els imports de les confiscacions de paper moneda posat en curs per la República portades a terme durant la dictadura, actualitzant les sumes en raó del temps transcorregut des de l’efectiva confiscació’; i per últim a ‘preveure l’exempció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’import econòmic de les restitucions que procedeixen per les confiscacions’.