Dimecres, 4 d'agost de 2021 - Edició 1105
La República

Catalunya necessita 12.500 enginyers per arribar a la mitjana europea del sector

Els consellers d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet; el de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs; el d’Educació, Ernest Maragall; i el secretari de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Eugeni Villalbi, presenten avui el programa ENGINYCAT per impulsar les enginyeries i les vocacions en l’àmbit cientificotècnic.

La iniciativa està impulsada per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) -des del Comissionat per a Universitats i Recerca- i en col·laboració, en una primera fase, amb els departaments d’Educació, Governació, i d’Acció Social i Ciutadania. El programa té un pressupost de 3,15 milions d’euros per a 2008 i 2009, el 50% a través del DIUE i la resta procedent de d’altres departaments de la Generalitat, d’universitats, col·legis professionals,empreses i altres entitats.

Redacció
Redacció 20/10/2008

ENGINYCAT és un programa multidisciplinari executat tècnicament a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) que té com a objectius principals atreure més joves als estudis tècnics -en especial entre les dones-, millorar els resultats acadèmics dels estudiant d’enginyeries i l’encaix laboral entre oferta i demanda, i perfeccionar l’educació científica i tècnica en l’àmbit preuniversitari. Tot això amb un enfocament integral que permeti millorar el reconeixement social dels enginyers: el programa cobreix des dels 12 anys fins a l’arribada dels professionals a l’empresa. Simultàniament, el programa fomentarà sinergies entre el sector públic i privat.

Dèficit d’enginyers a Catalunya

Segons dades elaborades pel Comissionat per a Universitats i Recerca a partir d’estudis europeus, el dèficit actual acumulat de professionals en enginyeria a Catalunya (diferència entre el número de professionals i la projecció de la mitjana de la UE dels 25 al nostre país) és de 12.500 enginyers,detectant-se també una mancança significativa de professionals tècnics amb formació professional. Tenint en compte referència les xifres dels països europeus més avançats (Alemanya, Suècia, Finlàndia, Holanda,…) Catalunya hauria de tenir 128.000 professionals de l’enginyeria enfront els 98.000 que s’estima que hi ha actualment.

Paral·lelament, segons un estudi realitzat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), Catalunya comptaria amb 115.000 ocupats especialistes en TIC dels quals, un 40% correspondrien a llicenciats o enginyers, un 25% a diplomats o enginyers tècnics i un 18% a formació professional. Segons el mateix estudi, l’any 2007 s’haurien contractat uns 15.700 professionals TIC que representen un 12-14% del total de professionals demandats. D’aquests el 44,3% correspondrien a enginyeries, el 23,8% a enginyeries tècniques i el 21,2% a FP. La demanda empresarial, en canvi, evidencia una proporció més propera a 20%, 35% i 30% pels perfils d’enginyeria, enginyeria tècnica i FP respectivament.

Aquestes dades posen de manifest que, mentre la necessitat de professionals en enginyeria s’incrementarà a un ritme de l’1,2% anual, la davallada de titulats és del 3%. Això crea una diferència entre oferta i demanda d’un 4,2% anual.

En el cas de les dones, la situació és especialment preocupant doncs actualment només un 24% del total de matriculats a estudis d’enginyeria són dones, quan la proporció total a la universitat és del 54%. En aquest àmbit, l’Institut Català de les Dones (ICD), del Departament d’Acció Social i ciutadania, també participa en el programa per promoure la presència de les dones en els sectors on estan insuficientment representades, treballant en la realització d’una diagnosi sobre la participació de les dones en professions tècniques (R+D i empreses i centres tecnològics, entre d’altres), així com en la dinamització dels centres educatius per tal d’apropar els estudis científics i tècnics a les noies.

Escenari previst per al 2015

La projecció a 2015 de les dades de la UE dels 25 mostra que aquell any Catalunya tindria, si no es prenen mesures, un dèficit de prop de 25.000 professionals en enginyeria. Comparades amb els països europeus més avançats, les xifres s’incrementarien fins un dèficit de 55.000 professionals de l’enginyeria.
Per redreçar aquesta situació i tendir a la equiparació, s’estima que caldria atreure més estudiants als estudis tècnics -tant universitaris com de cicles formatius de formació professional- i incrementar la eficiència als estudis d’enginyeria per acostar a 9.800 la xifra de titulats que cada curs surten de les nostres escoles i facultats.