Dijous, 24 de juny de 2021 - Edició 1064
La República

Catalunya i Flandes cooperaran en àmbits d’interès comú com política exterior

El Govern de la Generalitat i el Govern de Flandes signaran el pròxim 20 de febrer a Barcelona un acord de col·laboració per rellançar i intensificar les relacions entre els dos països i incrementar la cooperació en els àmbits considerats d’interès comú, com ara la política exterior o la cooperació al desenvolupament. El Consell de Govern ha autoritzat aquest dimarts la signatura d’aquest acord, que tindrà una vigència de quatre anys. Per tal d’aplicar l’acord es crearà un Comitè Mixt Flandes-Catalunya integrat per representants de les dues parts que es reunirà cada dos anys, alternativament a Barcelona i Brussel·les.

Redacció
Redacció 23/01/2008

Mitjançant aquest acord, la Generalitat i el Govern de Flandes es comprometen a fomentar i afavorir la cooperació en els àmbits de la seva competència, en especial la política exterior, la cooperació al desenvolupament, la cultura, la planificació territorial, l’habitatge i el desenvolupament urbà, la mobilitat, el medi ambient, la innovació i la recerca o la integració de les persones immigrants.

En matèria de política exterior, els dos governs cooperaran i intercanviaran informació sobre l’obertura, gestió i organització de les delegacions oficials a l’exterior, i en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament promouran projectes conjunts en els països considerats com a prioritaris per part dels dos executius. Així mateix, els dos governs també intercanviaran informació en relació als processos de descentralització, els sistemes de finançament i els avenços en l’autogovern de Catalunya i Flandes.

El document també preveu cooperar en el procés de presa de decisions de la Unió Europea i en el marc d’organitzacions internacionals governamentals, com és el cas del Consell d’Europa, l’OCDE o les organitzacions de Nacions Unides i en especial la UNESCO. Les dues parts també es comprometen a consolidar i reforçar la seva cooperació en el marc de xarxes regionals com REGLEG (Regions amb Poder Legislatiu), els Quatre Motors per Europa o Flanders Districts of Creativity.

Per tal d’aplicar l’acord es crearà un Comitè Mixt Flandes-Catalunya integrat per representants de les dues parts que es reunirà cada dos anys, alternativament a Barcelona i Brussel·les. Haurà de desenvolupar i aprovar el programa de treball amb les activitats i projectes a realitzar, com ara missions d’experts, seminaris, conferències, exposicions o fires, així com preveure l’intercanvi d’estudiants, professors, investigadors, funcionaris i experts. Alhora, el comitè haurà d’examinar les accions dutes a terme i avaluar-ne els resultats. La coordinació i seguiment de la implementació de l’acord i dels programes de treball anirà a càrrec dels responsables d’afers exteriors dels dos executius.

L’acord substitueix la declaració conjunta que la Generalitat i el Govern de Flandes van signar el 28 de maig del 1992.