Dilluns, 2 d'agost de 2021 - Edició 1103
La República

Presenten l’ambiciós avantprojecte de llei contra la discriminació de les persones LGBT

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presentat aquest dijous les bases de la llei que combatrà la discriminació de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT). L’avantprojecte de llei afectarà de forma transversal diferents departaments i àmbits de les polítiques públiques de la Generalitat, com l’educació, la salut, la cultura, l’ordre públic o les polítiques d’ocupació, per tal de defensar i igualar els drets d’aquests col·lectius. La llei preveu que la Generalitat faciliti els tractaments hormonals i les operacions de canvi de sexe a les persones trans, així com sancions per aquelles empreses privades i públiques que discriminin aquests col·lectius. També s’incidirà en les polítiques educatives i culturals per intentar trencar el model heterocèntric de societat, i es treballarà perquè els mitjans de comunicació evitin els estereotips.

Redacció
Redacció 18/06/2010

Lluita contra la discriminació

La futura llei persegueix la discriminació de les persones LGBT i el tracte diferenciat per raó d’orientació sexual. Amb aquesta màxima, el projecte de llei per l’eradicació de l’homofòbia i la transfòbia afectarà jurídicament tant l’àmbit dels poders públics com a nivell particular a través d’una clàusula general antidiscriminatòria.

La norma també obliga a les administracions públiques catalanes a garantir una formació específica als professionals de la salut, dels serveis socials i de l’educació. A més, la llei obligarà a aquests professionals a actuar quan detectin qualsevol situació de discriminació per raó d’identitat de gènere, seguint un protocol que s’elaborarà per aquests supòsits.

Educació sense estereotips

Les bases de l’avantprojecte estableixen que el sistema educatiu i universitari català haurà d’evitar qualsevol estereotip sexista, androcèntric, heterosexual i heterocèntric. Al mateix temps, caldrà d’incorporar al currículum escolar de tot l’alumnat de Catalunya el coneixement de la realitat homosexual i transsexual, així com les aportacions socials i culturals que les persones LGBT han fet al llarg de la història. I més a nivell universitari, la Generalitat promourà la docència i la recerca de les sexualitats, del fet homosexual i transsexual.

En el camp de la cultura, el text incentiva els espectacles culturals que tinguin com a temàtica les persones LGBT i fomenta la producció d’espectacles que incorporin la realitat LGBT. Les revistes de pensament i de divulgació amb contingut LGBT es faran arribar a la xarxa de biblioteques de Catalunya i s’insta al Memorial Democràtic a impulsar la recuperació de la memòria històrica de la realitat LGBT.

Els mitjans de comunicació hauran d’establir un protocol per regular el tractament i l’ús d’imatges i del llenguatge en les informacions relacionades amb les persones LGBT. Així mateix, aquesta norma estableix que la publicitat haurà de respectar la dignitat de les persones LGBT i afavorirà que es vegin en positiu diferents opcions sexuals, models de família i identitats de gènere en els mitjans públics, ja que s’inclourà la temàtica LGBT en els criteris de programació.

Accés al tractament hormonal i a la intervenció quirúrgica de transsexuals

En matèria de salut, el sistema sanitari català facilitarà l’atenció integral de les persones transsexuals, transgèneres i intersexuals i els facilitarà l’accés al tractament hormonal i a la operació de canvi de sexe de les persones trans. El text presentat avui per la consellera estableix que l’accés a aquest tractament haurà de ser regulat pel sistema sanitari català. Així mateix, s’haurà d’establir un centre de referència on es duguin a terme aquestes operacions i tractaments.

Pel que fa als serveis socials, aquesta norma impulsa un suport específic per als i les joves i adolescents que hagin marxat de casa després de ser maltractats o que hagin estat expulsats. Al mateix temps, insta a establir mesures que permetin la detecció de les violències homofòbiques i que donin una resposta específica en el cas d’immigrants, gent gran, gent jove, població del món rural, gent amb discapacitat, d’ètnia gitana i de les persones que exerceixen la prostitució.

Garantia de tracte i estada agradable a les comissaries

La futura llei per a l’eradicació de l’homofòbia i la transfòbia estableix mesures per garantir un tracte i una estada agradables per a les persones LGBT a les comissaries i als centres penitenciaris i, per a les persones transsexuals, s’haurà d’oferir el tracte que correspongui amb el gènere que s’identifiquin. Així mateix, s’haurà de permetre la continuïtat del tractament hormonal del pres, si s’escau.

Pel que fa al camp del treball i de l’ocupació, el text estableix que es crearan canals de participació i d’interlocució entre l’administració laboral i les entitats i organitzacions LGBT i es formarà als responsables de la inspecció laboral sobre el dret antidiscriminatori.

La norma presentada avui també regula el dret d’admissió i estableix que els titulars d’establiments públics i els organitzadors d’espectacles tenen l’obligació d’impedir l’accés o d’expulsar del local als qui faltin el respecte de paraula o de fet a altres per raó d’orientació sexual i gènere i aquells qui portin roba o símbols que incitin a la violència o l’odi a la diferència.