Diumenge, 26 de setembre de 2021 - Edició 1158
La República

Els aturats sense risc d’exclusió social queden fora del PIRMI amb els nous criteris

El nou reglament de la llei de la renda mínima d’inserció (PIRMI) ha quedat aprovat aquest matí en la primera reunió del Consell Executiu del Govern. Després d’un mes d’agost amb molt de protagonisme, les condicions per accedir al PIRMI canvien amb la voluntat de fer “sostenible” el programa. Amb el nou decret queden excloses totes aquelles persones que han perdut la feina o han exhaurit la prestació de l’atur i que no tenen risc d’exclusió social. “No volem que la PIRMI esdevingui una paga com a continuació de la prestació de l’atur”, ha indicat el portaveu del Govern, Francesc Homs. A més, Homs ha valorat “molt positivament” la compareixença dels consellers responsables de la RMI al Parlament.

Redacció
Redacció 30/08/2011

D’entre les reformes previstes pel nou reglament de la Renda Mínima d’Inserció, el portaveu del Govern ha destacat la diferenciació entre els beneficiaris ‘laborals’ del PIRMI i la resta de persones que accedeixen a la prestació. Homs ha explicat que seria “insostenible” que la RMI cobrís a tots els aturats catalans. D’una banda perquè la Generalitat “no té recursos per assumir-los a tots” i, d’una altra, perquè la prestació de l’atur “és una competència estatal”. El portaveu també ha assegurat que el Govern evitarà que el cobrament de la PIRMI d’aquells que no compleixen els nous requisits, “perjudiqui als altres beneficiaris”.

El Govern vol que no es “desvirtuï” l’esperit original de la Renda Mínima d’Inserció, en vigor des del 1997. Per això, altres modificacions que s’han inclòs en el nou reglament són: l’increment d’1 a 2 anys de la residència efectiva i continuada a Catalunya; l’obligatorietat de residir a Catalunya; que el còmput mensual de la RMI, juntament amb altres ajuts complementaris no superi el salari mínim interprofessional. A més, es fixa un període màxim de 60 mensualitats (o 5 anys) de cobrament de la prestació. Les persones de més de 60 anys podran prorrogar el cobrament de la RMI fins als 65 sempre que compleixin els altres requisits establerts. De manera excepcional, les persones que reben actualment la Renda Mínima d’Inserció i ja han superat el termini de 60 mesos podran continuar rebent la prestació durant tres anys si continuen complint la resta de requisits.

El principal requisit, però, continuarà sent que la persona beneficiària de la prestació estigui en risc d’exclusió social. Una màxima que Homs considera que no s’ha acomplert els darrers anys. “Hi ha institucions que han promogut que una prestació com la PIRMI hagi esdevingut una mena de subsidi, i aquest no és l’objectiu”, ha explicat.

Altres obligacions per poder accedir a la RMI són que la persona tingui entre 25 i 65 anys (tot i que es pot cobrar abans del 25 si la persona es troba en una situació de desemparament o risc social); i que ni la persona beneficiària ni algun membre de la seva unitat familiar hagi causat baixa voluntària de la seva feina (no s’aplicarà en cas que s’acrediti una situació de pobresa severa).

Homs també ha anunciat que en els futurs plans d’ocupació s’inclourà el nombre màxim de persones provinents de la RMI, perquè aquests tinguin més opcions de sortir de la situació de pobresa en què es troben. Al mateix temps, es potenciaran les empreses d’inserció com a element clau de les polítiques actives vinculades a aquesta renda.