Dissabte, 1 d'octubre de 2022 - Edició 1528
La República

Barcelona i Tarragona augmenten la seva quota de turisme internacional a Catalunya entre 2000 i 2006

Les conclusions de l’informe de Caixa Catalunya situen Catalunya com la “primera destinació” turística estrangera dintre del mercat espanyol, amb una quota del 25,7% en 2006 enfront del 19,2 registrat en 2000. La quota de mercat de turisme internacional a Catalunya de les províncies de Tarragona i Barcelona ha augmentat durant el mateix període. Aquestes interessants dades i moltes més són les que es mostren un l’últim estudi fet sobe el turisme a Catalunya per par de Caixa Catalunya.

Redacció 27/11/2007

La quota de mercat de turisme internacional a Catalunya de les províncies de Tarragona i Barcelona ha augmentat durant el període comprès entre 2000 i 2006, segons conclou l’últim Informe sobre conjuntura econòmica de Caixa Catalunya. Tarragona és la província que ha experimentat el major increment, fins a 3,3 punts, concentrant el 13,4% de la quota de mercat de turistes estrangers a Catalunya, segons dades de 2006.

Per la seva banda, Barcelona va registrar el 62,8% d’aquest turisme el passat any enfront del 61,1% en 2000. No obstant això, les quotes de mercat de Girona i Lleida s’han reduït en els últims sis anys 5 i 0,2 punts respectivament. D’aquesta manera, al 2006 el turisme internacional a Girona va representar el 22,3% sobre el total de Catalunya, mentre que Lleida va concentrar el 1,5%.

Els francesos gaudeixen a Girona

L’informe de l’entitat financera apunta que el model turístic de Tarragona i Girona segueix sent el “tradicional de sol i platja”, i que aquesta última província atreu principalment al turisme francès, que representa el 31,8% del total, en ciutats com Lloret de Mar, Roses i Tossa de Mar. A Tarragona, es concentren majoritàriament turistes britànics, que representen el 40,2%, seguits dels francesos, amb un 21,7%. Les principals poblacions turístiques tarragonines són Salou i Cambrils. L’estudi de Caixa Catalunya mostra que la demarcació de Barcelona atreu un turisme urbà que es concentra en un 73% en la capital catalana. El perfil del turisme internacional a Lleida, poc pes a la província, es caracteritza principalment per una elevada concentració del turisme resident en punts de muntanya com la Vall de Boí, Vielha i Alt Aran

Catalunya, número 1 a l’Estat espanyol i segona a Europa

Les conclusions de l’informe de Caixa Catalunya situen Catalunya com la “primera destinació” turística estrangera dintre del mercat espanyol, amb una quota del 25,7% en 2006 enfront del 19,2 registrat en 2000. No obstant això, en termes de despesa, Catalunya va obtenir una mitjana de 634 euros per turista el passat any i 80 euros per dia, el que la situa lluny de la mitjana d’Espanya de 857 euros per turista i 91 per dia. L’increment de la despesa turística total per no residents a Catalunya ha estat del 12,5% entre els anys 2000 i 2006, el que s’explica per l’augment del nombre de turistes estrangers en un 33,8% en un context de disminució del 17,6% en l’estada mitja i del 0,5% en la despesa diària. En el marc de la Unió Europea, Catalunya és la segona destinació turístic més visitada dintre de les regions europees amb 7,9 milions de turistes no residents, només per darrere de Ille a França (14,2 milions). Per darrere de Catalunya van quedar regions com el Tirol, Provença-Alps-Costa Blava i Praga, segons Caixa Catalunya.