Divendres, 31 de març de 2023 - Edició 1709
La República

Augmenten els estrangers inscrits en cursos inicials i bàsics de català

El Govern de la Generalitat ha superat, a un semestre d’acabar l’any, els objectius que s’havia marcat en matèria d’acolliment lingüístic: augmentar en un 10% la inscripció d’alumnes estrangers als cursos inicials i bàsics de català que realitza el Consorci per a la Normalització Lingüística. L’augment respecte al curs passat és d’un 16,51%. Els cursos inicials faciliten el primer contacte amb la llengua,mentre que els de nivell bàsic s’adrecen a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar la comprensió i l’expressió orals. Si prenem com a referència la inscripció del curs 2002-2003 veiem que la xifra absoluta de les inscripcions s’han doblat.

Redacció 20/07/2007

Segons dades tancades el 15 de juny, de les 48.131 persones inscrites a aquests cursos, n’hi ha 37.343 d’origen estranger, xifra que suposa augmentar en un 16’51% les dades d’inscripció respecte a l’any anterior. Durant tot el curs 2005-2006, la xifra d’estrangers inscrits als cursos inicials i bàsics va ser de 32.055.
Aquest increment respon a un dels objectius del Pla de política lingüística per a la VIII legislatura: “Reforçar, ampliar i universalitzar les polítiques tendents a facilitar i garantir l’aprenentatge de la llengua catalana a la població nouvinguda i a totes les persones residents a Catalunya que encara no tenen un nivell de competència suficient”.

S’ha reforçat, per tant, la capacitat d’acolliment lingüístic de la població nouvinguda, especialment a través del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) en col·laboració amb la Secretaria d’Immigració del Departament d’Acció social i Ciutadania.

84.254 persones inscrites als cursos de català del Consorci

La xifra global d’alumnes inscrits als diferents nivells que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística aquest curs 2006-2007 és de 84.257 persones, -a data de 15 de juny- la major part de les quals, 75.285, han realitzat els cursos de manera presencial. A la xifra d’inscripcions actual caldrà afegir-hi les dels cursos d’estiu que encara tenen la matricula oberta.

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix recursos per a l’autoaprenentatge a través d’una xarxa de centres. Actualment n’hi ha 11 en funcionament: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tarragona, el Vendrell, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Girona i Martorell. A més d’aquests centres també hi ha altres localitats que ofereixen serveis d’autoaprenentatge a través de biblioteques públiques o centres de recursos.

Diverses procedències

Dels 84.257 alumnes inscrits als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística, 42.890 són estrangers, 21.283 de Catalunya, 17.162 de la resta de l’Estat espanyol, finalment n’hi ha 2.992 dels quals no hi ha dades.

Per tal de fer front als objectius marcats en matèria d’acolliment lingüístic, la Generalitat ha fet una aportació de 3.980.380 euros al Consorci per a la Normalització Lingüística. El pressupost total d’acolliment del Consorci és de 5.500.000 gràcies a les aportacions dels ens locals.