Dimarts, 3 d'agost de 2021 - Edició 1104
La República

Aprovada la llei que crea l’Autoritat Catalana de la Competència amb els vots contraris de CiU i Ciutadans

L’Autoritat Catalana de la Competència ha arribat al ple amb cent esmenes (48 de CiU; 6 presentades conjuntament pel PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA; 25 del PPC i 21 del Grup Mixt), de les quals, 16 (les 6 dels tres grups que donen suport al Govern; 7 de CiU i 3 del PPC) han estat presentades arran del dictamen que ha emès el Consell Consultiu a petició del grup de CiU. Finalment, han estat aprovades les esmenes del tripartit i alguna de les presentades pels populars catalans.

Redacció
Redacció 04/02/2009

El Parlament ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència. Ha rebut el suport dels tres grups del Govern i el del PP català i els vots contraris de CiU i Ciutadans. L’objectiu de l’ens és garantir, millorar i promoure les condicions de lliure competència i transparència als mercats respecte a les activitats econòmiques que tenen lloc principalment a Catalunya, tot exercint les competències que, en virtut de l’Estatut, té atribuïdes la Generalitat en matèria de promoció i defensa de la competència.

Llei del Consell de Garanties Estatutàries

Si res no canvia, el ple del Parlament aprovarà avui la Llei del Consell de Garanties Estatutàries, després dels corresponents dictàmens del Consell Consultiu. El Consell de Garanties Estatutàries arriba al ple amb 49 esmenes de tots els grups

Precisament, aquest nou ens substituirà al Consultiu i s’adequarà al major autogovern que li atorga l’Estatut. Concretament, el Consell tindrà noves funcions dictaminatòries i els seus dictàmens seran vinculants quan estiguin relacionats amb la Carta de drets i deures dels ciutadans o amb projectes i proposicions de llei del Parlament que desenvolupin els capítols I, II i III del Títol I del Estatut, és a dir, drets i deures de l’àmbit civil i social, en l’àmbit polític i de l’Administració, i lingüístics.

A més, gaudirà d’autonomia orgànica, funcional i pressupostària. Els seus nou membres, juristes de reconegut prestigi i amb més de 15 anys d’experiència, seran nomenats pel president de la Generalitat, sis dels quals a proposta del Parlament per acord de tres cinquenes parts. Els altres tres seran proposats pel Govern; un d’ells a proposta del consell de Governs Locals. La designació s’haurà de produir dintre dels dos mesos següents a l’entrada en vigor de la llei, i el mandat serà com a màxim de nou anys. President, vicepresident i secretari seran triats entre els seus membres i tenen un mandat màxim de sis anys.