Dimecres, 28 de juliol de 2021 - Edició 1098
La República

Acabar amb la pobresa, l’assignatura pendent

A Catalunya hi ha més de 900.000 persones en situació d’alta pobresa.

Redacció
Redacció 18/01/2011

L’any 2010 ha estat l’Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa. Durant tot aquest temps s’han celebrat arreu del continent jornades, conferències i actes de tota mena per a donar a conèixer la cara més amarga de la desigualtat que impera en les nostres societats. Les xifres parlen clar: el 17% dels europeus no disposen dels recursos necessaris per a cobrir les seves necessitats bàsiques, tot i que la Unió Europea és una de les zones més riques i desenvolupades del món.

Fou l’any 2000 quan el Consell Europeu reunit a Lisboa va fer públiques les conclusions que marcarien la lluita contra la pobresa durant la primera dècada del segle XXI; pels Caps d’Estat reunits a la capital de Portugal era “inacceptable la quantitat de persones de la Unió Europea que viuen per sota del llindar de la pobresa i exclosos socialment”. D’aquí en va néixer l’estratègia de desplegar Plans Nacionals de Cohesió i Inclusió social i fomentar els valors de la solidaritat i la justícia social. Dins d’aquesta estratègia hi juguen un paper molt destacat les entitats que treballen en favor de les persones excloses que s’agrupen al voltant de la Xarxa Europea de Lluita contra la pobresa.

La situació a Catalunya
Segons dades de la Fundació Banc dels Aliments, a Catalunya hi ha més de 900.000 persones en situació d'”alta pobresa”, famílies que tenen uns ingressos inferiors a 460 euros mensuals (any 2010). Unes dades que han augmentat arran de la crisi econòmica i que han fet, també, que hagin crescut les persones que demanen tenir accés a la PIRMI (Programa Interdepartamental de Rendes Mínimes per a la Inserció).

Per altra banda, fa pocs dies que diferents entitats que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència han fet públic que, per efecte de la crisi, la pobresa infantil ha augmentat del 18,5% del 2009 al 23,4% del  2010. Una conseqüència alarmant ja que viure en situació de pobresa durant la infància multiplica el risc de viure en l’exclusió durant l’edat adulta i vulnera alguns dels drets més bàsics dels infants com l’accés al sistema sanitari o educatiu.

Noves maneres de lluitar contra la pobresa
L’exclusió social és un procés multicausal que demana respostes variades des de diferents àmbits del sistema de polítiques públiques de benestar. Per això, les actuacions dels serveis socials s’han de planificar de forma integral tenint en compte els diferents factors generadors d’exclusió.  D’aquí que el Departament de Benestar Social i Família hagi posat en marxa el Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social de Catalunya.

Una eina que ha de servir per a fer un pas endavant en la construcció d’un sistema de protecció social que treballi per a prevenir les causes de la pobresa i que no sigui només un model assistencialista prestador de serveis. Les noves polítiques socials han de contemplar el treball transversal i la participació ciutadana. I, sobretot, han de ser polítiques proactives que ataquin les causes de la pobresa i que afavoreixin que les persones que pateixen un procés d’exclusió desenvolupin capacitats que els ajudin a reconduir la situació.

Las pobresa, doncs, segueix sent l’assignatura pendent de la nostra societat i un dels eixos prioritaris de les noves polítiques socials.