Dimarts, 23 Abril 2019

Els treballadors del sector agrícola estan exposats a més de 80 matèries nocives

Els treballadors del sector agrícola a Catalunya, segons dades del departament de Treball, acostumen a estar exposats a més de 80 substàncies amb efectes...

Com podem preveure els accidents en els desplaçaments durant la jornada de treball?

La major part d’accidents de trànsit succeïxen a l’inici i final de la jornada laboral, moments en els quals el nostre cos no es...

L’Estat intenta trepitjar, sense èxit, les competències de la Generalitat en matèria de Relacions Laborals

A finals de l’any 2016, un jutjat de primera instància de Madrid va emetre una sentència favorable a la Generalitat en un cas d’invasió...

El treball amb exposició al fred, un risc que es pot preveure

Amb l’arribada de l’hivern hi ha nombrosos llocs de treball que impliquen la realització de tasques en ambients freds. L’ésser huma ha de mantenir...

Treball aposta per la sensibilització amb el Concurs de prevenció de riscos laborals

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, organisme adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, promou des de l’any 2007 el concurs...

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, garant d’una ocupació de qualitat

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral té com a objectiu principal crear mecanismes que impliquin una millora de la salut a la feina....

Què és un agent químic?

Un agent químic és tot element o compost, per si mateix o barrejat, tal com es presenta en estat natural o que és produït,...